Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца

https://www.24chasa.bg/novini/article/9875389 www.24chasa.bg

Служебният министър на земеделието и храните и горите - Христо Бозуков издаде заповеди за освобождаване на директора и членовете на Управителния съвет на Северозападно държавно предприятие гр. Враца. На тяхно място със заповеди бяха назначени нови членове на Управителния съвет и нов директор на предприятието.

Във връзка с тези нови назначения бяха подадени заявления в Търговския регистър за вписването им. Търговският регистър постанови отказ за вписване на новия директор и членовете на Управителния съвет, тъй-като не е спазена разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия - всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс. Такъв конкурс не е провеждан от МЗХГ за новоназначените членове на УС и директора на СЗДП- Враца.

Направено е и искане за спиране на регистърното производство по вписване на промени по партидата на СЗДП- гр. ВРАЦА, като Окръжен съд- Враца е уважил молбите на освободените членове на управителния съвет и директора на СЗДП- Враца, до произнасяне на Върховния Административен Съд, относно законосъобразността на издадените заповеди за освобождаване на членовете на УС и директора на СЗДП- Враца.

Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца

Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца