Строителите: Браншът е в колапс, може да бъдат загубени милиарди евросредства

https://www.24chasa.bg/novini/article/9877300 www.24chasa.bg

КСБ иска да се отблокира работата по проекти и плащанията от държавата

Камарата на строителите в България настоява плащанията по сключени договори от държавата да бъдат подновени, а също да се отблокира работата всички оперативни програми, които засягат енергийна ефективност, ВиК мрежи и околна среда, транспортна инфраструктура, развитие на селските райони. В противен слечай имало реална опасност да се загубят безвъзвратно милиарди евросредства.

Това се казва в декларацията на камарата, изпратена до президента Румен Радев по повод действия на назначеното от него служебно правителство. Ето и целият текст на декларацията:

Г-н Президент,

Свидетели сме в последния месец на ескалация на негативните и уронващи престижа на строителния бранш внушения, отправени от министри от назначения от вас служебен кабинет - от министрите на финансите, на икономиката, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на здравеопазването. Особено смущаващи са изказванията на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.

Само в рамките на един месец, в който арх. Комитова заема поста служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, строителният бранш в България изпадна в колапс. Вследствие на създадената от страна на министъра несигурност Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ресорните ведомства не работят, строителните и монтажни работи не се актуват, разплащания с контрагенти не се извършват. Крайно противоречиви са и действията на министър Комитова, свързани с кадровата политика и направените уволнения и назначения.

Ситуацията в бранша се усложнява и заради спрените действия във всички институции, ангажирани с изпълнението на сключените договори. Блокирани са и всички оперативни програми, които засягат енергийна ефективност, ВиК мрежи и околна среда, транспортна инфраструктура, развитие на селските райони, вследствие на което е създадена реална опасност да се загубят безвъзвратно милиарди евросредства.

Провежданата политика от служебния кабинет е в абсолютен противовес на световната практика за използване на строителството като ключов инструмент за излизане от икономическата криза, възникнала в резултат на пандемията COVID-19.

Във връзка с гореизложеното КСБ призовава:

1. Да спре негативната кампания, уронваща авторитета на строителния бранш, осигуряващ заетост на близо 250 хил. души, както и използването му за политически цели.

2. Да се активизира работата на държавната администрация, която в момента е блокирана.

3. Министерствата и ръководените от тях ведомства да изпълняват стриктно своите ангажименти по договорите с изпълнителите.

4. Да бъдат разплатени своевременно натрупаните задължения от страна на държавата към бранша.

5. Да продължи работата по програмата за енергийна ефективност.

6. Да не се допуска спиране на стартирали и предстоящи процедури и дейности във ВиК и пътния сектор, както и по оперативните програми - ОПОС, ОПРР, ОПТТИ, ПРСР и ОПРЧР.

Уважаеми г-н Президент,

Исканията на КСБ не са политически. Те са свързани с необходимостта от нормално функциониране на един от ключовите за икономиката на страната браншове, осигуряващ 12% от БВП. Изпълнението им касае запазването на хиляди работни места, стабилността на приходната част на бюджета, сигурността на банковия и финансов сектор. При необходимост сме готови да предоставим допълнителна информация относно нашите искания.

Очакваме Вашата своевременна реакция и подкрепа.

В случай че не бъдат предприети мерки, ще бъдем принудени да защитим правата на членовете на КСБ и заетите в сектора по всички допустими от закона начини.

С уважение,

Инж. Илиян Терзиев

Председател на КСБ