Русенски университет „Ангел Кънчев“ - 75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето

https://www.24chasa.bg/novini/article/9877312 www.24chasa.bg

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Представяме Ви Русенския университет – един от големите европейски университети с утвърден авторитет и влияние в трансграничния регион и Дунавското пространство!

Русенският университет предлага обучение в бакалавърски, магистърски специалности и програми за придобиване на ОНС „доктор". Приемът на кандидат-студенти през следващата академична година е в над 50 специалности от 23 професионални направления.

ТОВА Е ВАШИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЩОТО:

- В Русенския университет знанията и уменията на студентите са абсолютен приоритет;

- Русенският университет е модерен и иновативен;

- Русенският университет е вече на 75 години и заедно със своите филиали в Силистра, Видин и Разград гордо изправя ръст в националното и международното образователно пространство;

- В Русенския университет е важно младите хора от многобройните предлагани специалности да са активна страна в учебния процес, да изискват от своите преподаватели, да са мотивирани за постижения и ориентирани към дигиталното бъдеще;

- В Русенския университет студентите стават изследователи, иноватори и бъдещи успешни професионалисти;

- Студентите от Русенския университет решават задачи с практическо приложение и допринасят за развитието на регионалната икономика. Преподавателите ценят идеите на своите студенти и им помагат да ги реализират;

- Университетът е развил изключително широка мрежа от международни партньорства в Европа и света. Чрез програма Еразъм и други международни проекти всеки един от студентите може да избере чуждестранен университет, в който да се обучава за най-малко един семестър;

- Университетът предоставя на студентите най-съвременни ресурси за обучение и изследвания, достъпни такси, разнообразни стипендии, общежития в университетския кампус и многобройни възможности за спортно-туристически и културни изяви в клубове по интереси;

- Русенският университет се учи от добрите традиции, но преди всичко уверено крачи към бъдещето, което ще бъде съградено от днешните млади хора и утрешни професионалисти.

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВИ ОЧАКВА, УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!

ВАШИЯТ ИЗБОР ДНЕС ОТВАРЯ ВРАТИ КЪМ ВАШЕТО УТРЕ – СВЕТЛО, КРАСИВО И УДОВЛЕТВОРЯВАЩО ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТИ!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШЕТО ГОЛЯМО АКАДЕМИЧНО СЕМЕЙСТВО!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!

За бъдещите бакалври предлагаме:

 • АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ

-„Земеделска техника и технологии“

-„Мениджмънт и сервиз на техниката“

-„Климатизация, хидравлика и газификация“

-„Аграрно инженерство“

-„Дизайн“

-„Екология и техника за опазване на околната среда“

-„Растениевъдство“

 • МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

-„Машинно инженерство“

- „Материалознание и технологии“

- „Строително инженерство“

- „Мениджмънт на качеството и метрология“

- „Индустриално инженерство“

 • ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

-„Електроенергетика и електрообзавеждане“

- „Компютърно управление и автоматизация“

- „Електроника“

- „Компютърни системи и технологии“

- „Интернет и мобилни комуникации“

- „Информационни и комуникационни технологии“

 • ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ

-„Транспортна техника и технологии“

- „Технология и управление на транспорта“

 • ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

-„Европеистика и глобалистика (на английски език)

-„Бизнес мениджмънт“

- „Дигитален мениджмънт и иновации“

- „Икономика“

- „Индустриален мениджмънт“

- „Евроатлантическа и глобална сигурност“

 • ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

- „Софтуерно инженерство“

- „Компютърни науки“

- „Информатика и информационни технологии в бизнеса“

- „Финансова математика“

- „Български език и история“

- „Начална училищна педагогика и чужд език“ (английски)

- „Предучилищна и начална училищна педагогика“

- „Социална педагогика“

 • ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

-„Право“

-„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

 • ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

-„Социални дейности“

-„Кинезитерапия“

-„Ерготерапия“

-„Лекарски асистент“

- „Акушерка“

-„Медицинска сестра“

 • ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

-„Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски)

-„Педагогика на обучението по математика и информатика“

- „Педагогика на обучението по физика и информатика“

- „Електроинженерство“

-„Автомобилно инженерство“

 • ФИЛИАЛ РАЗГРАД

-„Химични технологии“

-„Биотехнологии“

-„Технология на храните“

 • ФИЛИАЛ ВИДИН

-„Предучилищна и начална училищна педагогика“

-„Български език и история“

-„Земеделска техника и технологии“

-„Електроника“

-„Технология и управление на транспорта“

-„Индустриален мениджмънт“

-„Компютърни науки“

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

- онлайн кандидатстване до 01.07.2021г. на www.uni-ruse.bg

в Русенски университет, сектор „Прием нови студенти“ и в неговите филиали в Силистра, Разград и Видин

- в бюрата на ЦКПИ – Стара Загора