"168 часа": Златото на Сердика

https://www.24chasa.bg/novini/article/9880874 www.24chasa.bg

Хонорий: Край нея ще откриете чудодейна вода, с която ще бъдете здрави

Константин Иречек пише, че там от незапомнени времена се добивал благородният метал

"Златарската чаршия" – улицата на занаятчиите златари в Стара София, започвала чак от южните склонове на Витоша. Така ли? Защо? Защото там били златните рудници на древните траки серди, населявали областта около град Сердонополис, днешна София. По-скоро златоносните реки под най-високия Черни връх, 2290 м надморска височина.

Витоша е позната още от древността с различни имена - Скомврос, Скомиос, Скопиус, които означават "двувърхата” или "острата, стръмната планина”. Споменавали са я историци, географи, философи като Аристотел, Тукидид и Плиний. Планината край София е разположена

на един от главните пътища от Европа към Азия и Близкия

изток (и обратно), затова е много известна. През Средновековието загадъчната зелена красавица с бели от сняг до лятото върхове друмниците керванджии наричали Витуш или Витош.

Хлъзнеш ли се по шосето от местността Ярема над Железница към Самоковското поле, спокойно можеш да подминеш отбивката за село Ярлово. От захласване по панорамите на планините наоколо: Витоша, Плана, Рила и Верила. Към Ярлово се навлиза от разклона в центъра на с. Ковачевци вдясно, тоест на запад. По прав участък от пътя, който дели крайната най-северна част на най-високата котловина в България - Самоковската.

Името му идва от турското "ярлоолу" и значи "място на припек". Обградено от четири планини, опряло гръб в най-мощната от тях - Витоша, селото е добре запазено от студените ветрове. Река Палакария, която се вие през с. Ярлово, е най-дългият, 44-километров витошки приток на река Искър. Палакария е златоносна, тоест по коритото й се добивало злато от стари, стари времена.

В България през 1972 г. е открито най-старото технологично обработено злато в света – съкровището от Варненския халколитен некропол. Състои се от

прецизно изработени погребални накити

и украшения от периода 4400 – 4100 години пр.Хр. и е познато като "Културата Варна". Златното мънисто от "Града на птиците" край Пазарджик, извадено от пръстта през 2016 г., даде нов блясък на древното изкуство. Едва забележимото зрънце обработено злато добави още 200 – 300 години история на "Културата Варна" – датирано е от ранния халколит.

По какъв повод Хораций говори за Сердика, както и още за добиваното в района злато, четете ТУК.