Сметната палата напомня на партиите, че трябва да обявяват дарителите си

https://www.24chasa.bg/novini/article/9886496 www.24chasa.bg
Сметна палата Снимка: Архив

До 16 юни участниците в изборите трябва да подадат първоначалната информация за Единния регистър по Изборния кодекс в Сметната палата, припомнят от одитната институция, предаде БТА.

Информацията, която те трябва да изпратят е:

Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата; Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата; Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата; Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в ЕРИК. Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала указания за попълване. Те могат да се видят на адрес www.bulnao.government.bg.