България получава 1,18 млрд. евро помощ за заетите в цапащите отрасли

https://www.24chasa.bg/novini/article/9890407 www.24chasa.bg
Работник във въглищна електроцентрала близо до Франкфурт, Германия СНИМКА: EUROPEAN UNION 2013

Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха Фонда за справедлив преход

Целта е намаляване с 55% на емисиите на парникови газове до 2030 г.

17,5 милиарда евро ще бъдат вложени в превръщането на екологичния преход на Европа честен и приобщаващ. Фондът за справедлив преход (ФСП) ще финансира проекти, които ще облекчат социално-икономическите разходи за общностите, зависими от изкопаеми горива, или отраслите с висок интензитет на емисии на парникови газове. Създаването на фонда беше окончателно одобрено от Съвета на ЕС в началото на месеца. По-рано през май с огромно мнозинство своето “да” казаха и евродепутатите.

Средствата се разпределят спрямо това доколко дадена членка на ЕС е засегната от зеления преход и постепенното отказване от изкопаемите горива. България е пета по големина на финансовия пакет - 6,73% от Фонда за справедлив преход, сочи документ, публикуван на сайта на Съвета на ЕС. Страната ни се очаква да получи безвъзмездни 1,18 млрд. евро, които да вложи в помощ на засегнатите работници.

На Полша и Германия се

пада най-голям дял от ФСП

- съответно по 3,5 млрд., или 20% за Варшава и 2,3 млрд. евро, или 12,88% от ФСП за Берлин. Силно зависимата от въглищата Румъния е трета поред с почти 2 млрд. евро. Четвърта преди България е Чехия, за чиито работници са отделени 1,5 млрд. евро (Кой колко получава - виж в таблицата.)

Междувременно страните от Западните Балкани, които се стремят да се присъединят към ЕС, засега могат да разчитат само на части от Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани в размер на 9 млрд. евро и техническа помощ. Техните икономики са застрашени от плановете на ЕС за въвеждане на трансграничен данък върху въглеродните емисии. Турция също проучва своите възможности.

Чрез ФСП ще бъдат финансирани проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност.

Подкрепа по ФСП няма

да получават дейности

по изгаряне на отпадъци,

нито по изграждане на

атомни електроцентрали

или извеждането им от експлоатация. Не са включени и дейности, свързани с тютюневи изделия и инвестиции в изкопаеми горива.

Общата сума на ФСП - 17,5 млрд. евро, включва 7,5 млрд. евро от Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и допълнителни 10 млрд. евро от Инструмента на ЕС за възстановяване, налични в периода 2021-2023 г. Ако фондът бъде продължен след 2024 г., ще бъде въведен т.нар. награден зелен механизъм, така че страните, които постигат по-добър напредък, ще могат да получат повече пари. Членките на ЕС могат да прехвърлят и средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс. По този начин могат да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на близо 30 милиарда евро.

За да бъдат допустими, проектите трябва да са съсредоточени върху икономическа диверсификация, преструктуриране или създаване на работни места или трябва да допринасят за преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова европейска икономика.

Създаването на фонда е една от мерките, които ЕС предприема, за да постигне целта си за намаляване с 55% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Предвижда се постепенно преустановяване на производството и използването на каменни и лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти.

Държавите членки трябва да изготвят национални планове за справедлив преход. В тях трябва да се посочат териториите, които са най-силно засегнати от енергийния преход, и да концентрират там предоставените безвъзмездни ресурси. Достъпът до ФСП ще зависи от приемането на екологични ангажименти на национално равнище. Преди приемането на такива цели

страните ще имат

право само на 50% от

разпределените им средства

“ФСП е единственият елемент на социалната политика на Зелената сделка. Той е гаранция за всички хора, че трансформацията към благоприятна за климата икономика ще бъде от полза за всички”, каза Никлас Ниенас, член на Европейския парламент от групата на Зелените - Европейски свободен алианс.

Фондът за справедлив преход е един от трите стълба на механизма за справедлив преход, предложен като част от Европейския зелен пакт, за да се гарантира, че преходът се осъществява по справедлив начин. Другите два стълба са бюджетна гаранция по програмата InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор.