Започна приемът в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

https://www.24chasa.bg/novini/article/9891296 www.24chasa.bg

Кандидатстудентски документи се подават от 11 юни – 25 юни 2021г. (вкл. събота и неделя) в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. "България“ № 236 или в бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове от 11 до 24 юни.

Онлайн могат да се подадат документи в сайта на университета от 7 юни – 21 юни. Това ще става на платформа в сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg в раздела за кандидатстудентска информация.

През предстоящата 2021/22 учебна година, под знака на 60-годишния си юбилей, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ разкрива 4188 местата за прием в ОКС "Бакалавър“, от тях 3343 са по държавна поръчка, а 845 – в платено обучение.

Студенти ще се приемат в общо 106 специалности. Новите са 4 – "Международна политика и бизнес дипломация“, "Приложна физика за иновативни технологии“, "Автомобилно и индустриално инженерство“ и “Биоинженерство". В три от обявените специалности обучението ще бъде само във филиалите в Смолян и/или в Кърджали.

Кандидатстването се извършва чрез полагане на конкурсни изпити, с оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени не по-рано от 2008 г., с оценки от олимпиади на МОН и с оценки от международни изпити (сертификати), както и с оценки от различни състезания и форуми с конкурсен характер, вкл. организирани и от факултетите, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности при определени условия. Начинът на балообразуване е подробно описан и публикуван в раздел „Кандидат-студенти 2021/22“ на университетския сайт.

Кандидатстудентските изпити ще се проведат присъствено в периода от 28 юни до 1 юли 2021 г. Изключение са само из­пи­ти­те за спе­циал­ността "Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър“, които ще се про­ве­дат в три кръга – на 15, 16 и 17 сеп­тем­ври.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ.

Най-голямото висше училище в Южна България вече 60 години успешно съчетава класическото висше образование с модерни иновационни образователни технологии и това прави университета един от най-предпочитаните. Приемът на кандидат-студенти се осъществява в 9 факултета (Биологически, Педагогически, Факултет по икономически и социални науки, Факултет по математика и информатика, Физико-технологичен, Филологически, Философско-исторически, Химически, Юридически) и в два филиала (Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, филиал Смолян).

ОБЩА БРОШУРА НА УНИВЕРСИТЕТА

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ 2021/2022 НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ: