Как ще изглежда иновационната среда в Китай през следващите 5 години

https://www.24chasa.bg/novini/article/9896872 www.24chasa.bg

Как иновациите ще променят Китай през следващите 5 години? Нека заедно потърсим отговор на този въпрос в някои ключови данни.

„Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) ще се увеличава ежегодно с повече от 7% и ще бъде по-високо от това по време на 13-ата петилетка“, изказването бързо набра популярност в социалните мрежи. Наистина, научно-технологичните иновации не биха били възможно без финансова подкрепа. В известна степен финансирането в сферата се счита за важен показател за нивото на „иновационните способности“.

По време на 13-ия петгодишен план разходите за НИРД са нараснали от 1,42 трилиона юана през 2015 г. до 2,4 трилиона юана през 2020 г. Над 7% увеличение за следващите 5 години означава по-динамично оптимизиране на научно-технологичните ресурси на цялото общество, с цел изграждането на Китай като силна новаторска страна.

Капиталовложенията в НИРД не означават единствено увеличение в сумата, а включват също подобряване на структурата.

През 14-ата петилетка ще бъде обърнато особено внимание на тези две цифри: 8% - делът на капиталовложенията в основните научни дисциплини, и 12% - делът на патентите с висока стойност на всеки 10-хилядно население.

По време на 13-ата петилетка средствата в НИРД на основните дисциплини са се увеличили два пъти, в края на периода са заемали над 6% от общите разходи в сферата.

Според директора на Института за проучванията на индустриалния интернет, Сю Сяолан, страната трябва да положи повече усилия в изследванията на основните дисциплини, революционните научни иновации и трансформацията на резултатите им, с цел фокусиране върху качеството.

17% - готови ли сте за разширяване на стратегическите нови индустрии?

Икономическото развитие зависи от развитието на реалната икономика, а днешните технологии винаги са основа на бъдещите индустрии.

Една стратегическа индустрия представлява един нов двигател. През 2019 г. добавената стойност от стратегическите нови индустрии зае повече от 11% от общата. А в новия 14-и петгодишен план делът е над 17%.

Членът на Китайската академия по инженерство, Пън Шоу каза, че понастоящем китайското икономическо развитие вече навлиза в периода на висококачественото развитие. Промените изискват индустриалните стойностни вериги непрестанно да повишават нивото си.

Трябва да се фокусират върху стратегическите нови индустрии, като ново поколение информационни технологии, биологични технологии, нови енергии и материали, оборудване от висок клас, нови енергийни автомобили, защита на околната среда, космическата индустрия и оборудване за морски проучвания, с цел ускоряване прилагането на научните иновации в тези ключови сфери. Сред тях има такива, които се развиват приоритетно, но и такива, които изостават.

14-ата петилетка се фокусира върху редица напреднали технологии като изкуствен интелект, квантова информация, генетични технологии и бъдещи мрежи, организира бъдещата инкубация и ускореното развитие, както и планира оформлението на редица бъдещи промишлености. Партийният секретар на Пекинския технологичен университет, Джао Чанлу счита, че бързото и точно реализиране на бъдещите индустрии ще бъде от полза за създаването на повече възможности за развитие.

56%: Разпространението на 5G

Какво бъдеще ни очаква с 5G технологиите?

14-ата петилетка предвижда разпространението на 5G технологии да се повиши до 56% и се популяризира гигабитовата оптична мрежа, същевременно ще започне и разполагането техническия запас на 6G мрежата.

5G технологиите са информационната база на масовите иновации, както и важен елемент на индустриалното надграждане.

За последната година броят на 5G базовите станции се е увеличавал с 10 хиляди на седмица. Понастоящем 5G терминалите в страната са над 200 милиона.

Реализирането на тези 56%, означава свързването на стотици милиони устройства. 5G мрежата ще обхване по-широка територия и създаде по-здрава основа за изграждането на дигитален Китай.

Какво бъдеще ще ни донесе 5G мрежата?

На тазгодишните две сесии министърът на промишлеността и информатизацията Сяо Яцин заяви, че през следващите 5 години в страната ще разполага със съвършена 5G мрежа.

Трябва да се признае, че в момента 5G технологиите се намират още в началния си етап на развитие. Бъдещите пет години са ключов период за развитието на технологиите. Трябва да се ускори мащабното им разполагане и да се разрешат трудностите при тяхното прилагане.

10%: Делът на ключовите индустрии в дигиталната икономика

В 14-ата петилетка се определя, че до 2025 г. основните отрасли в дигиталната икономика ще заемат 10% от общия БВП на страната.

Промишлеността е основа за изграждането на дигиталния Китай.

В новия петгодишен план на страната облачните изчисления, големите данни, Интернет на нещата, индустриалният интернет, блокчейн, изкуственият интелект, виртуалната реалност и добавената реалност се считат за ключови отрасли в цифровата икономика.

Дигиталният Китай покрива цифровите общество, правителство и екосреда, в това число и всички сфери на живота.

В 14-ата петилетка се изисква стимулирането на дигитализацията при пазаруването, домакинството, туризма, транспорта, образованието и медицината.

„В бъдещите 10 години технологиите за автономно шофиране, машинен превод и цифрови градски операции ще се трансформират от количествени до качествени промени“, така предположи директорът на Baidu, Ли Йенхун. Според него индустриализацията на дигиталните технологии ще преобразува икономическата структура и производствените отношения, за да се навлезе в новата епоха с повече иновационна сила.

(От Радио Китай)