Нов тип услуга за инвестиционни проекти в сектора на възобновяемите източници

https://www.24chasa.bg/novini/article/9906920 www.24chasa.bg
Георги Георгиев, съосновател на дружеството

Renewables DC предоставя консултации за правни и технически рискове при разработката на проекти

„Адвокатско дружество Георгиев и Петров” е основано през 2017 г. Георги Георгиев и Димитър Петров са адвокати от Софийската адвокатска колегия с опит в предоставянето на консултации на граждани и търговски дружества в сферата на търговското право, сделките и корпоративните структурирания. Адвокат Георгиев е кандидат-докторант, а адвокат Петров – докторант, в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

През 2018 г. “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” започва активно да се занимава с консултиране на дружества в енергетиката – търговци на електрическа енергия и инвеститори във ВЕИ, както и с лицензиране и със структуриране на придобивания в сектора.

Постепенно дружеството разширява екипа си с външни асоциирани адвокати с практика в чужбина в сферата на развитието на енергийни проекти в Германия, Италия, Гърция и България.

От средата на 2019 г. адвокат Георги Георгиев е председател на Българската асоциация на стопанските потребители на електрическа енергия (БАСПЕЕ). Основната цел на сдружението е да консултира и да

помага на небитовите потребители на електроенергия

в процеса по либерализация на пазара и избора на търговец на ток. Сдружението участва активно в обсъждането и изготвянето на различни законодателни инициативи, свързани с регулаторните промени при либерализацията на пазара на електроенергия. Неправителствената организация е заложила в устава си и предоставяне на съдействие на търговци и потребители на електрическа енергия във връзка с различни свързани юридически казуси.

Екипът на “Адвокатско дружество Георгиев и Петров” предоставя консултации в сферата на енергийната ефективност и възможностите за структуриране на партньорства между потребители и търговци на електроенергия. През последните години преобладаващ брой са клиентите, търсещи правно съдействие при търговия с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници на преференциални цени на свободния и балансиращ пазар.

Юристите на дружеството участват при структурирането на някои от по-значимите проекти за последните три години, свързани с недвижими имоти, като предоставят правно обслужване от структурирането на инвестиционните намерения до пускането в експлоатация на отделни обекти.

През 2020 г. екипът от юристи на адвокатското дружество решава да създаде нов проект, обединявайки усилия с утвърдени специалисти в проектирането и реализацията на проекти за производство и съхранение на възобновяема енергия, като създават проекта Renewables DC. Целта е обединяване на правен и технически опит в сферата на предпроектните проучвания и консултиране на финансови институции в сферата на ВЕИ с оглед мерките на Зеления пакт и реализация на съответните инвестиции в България и Европа.

Клиенти на услугата са финансиращи институции,

които търсят експертно мнение относно правните и техническите рискове, касаещи отделни проектни предложения и имащи отражение при взимане на решение за финансиране

и/или придобиването им.

Това, което отличава екипа на адвокатското дружество, е фактът, че обединява изцяло млади хора, сред тях и такива с опит в чужбина, които искат да предлагат нов тип правни услуги, насочени към очертаващия се като най-атрактивен за инвестиране сектор на възобновяемите енергийни източници. Чрез проекта Renewables DC идеята им е да предоставят услуга тип One stop shop по всички въпроси при анализа на проектни предложения и тяхното придобиване.