България, Румъния и Полша с най-евтини основни стоки в ЕС

https://www.24chasa.bg/novini/article/9914433 www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay

През 2020 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави - членки на ЕС, съобщава Национален статистически институт.

Дания (141 на сто от средното за ЕС) има най-високо равнище на цените, следвана от Ирландия и Люксембург (по 136 на сто), Швеция (130 на сто) и Финландия (126 на сто). Най-ниско е равнището на цените в Румъния (55 на сто), България (56 на сто) и Полша (58 на сто).

С други думи, равнищата на цени за потребителски стоки и услуги в ЕС варират почти три пъти между държавите с най-ниски и най-високи равнища на цени, пише в съобщението.

Информацията за равнищата на цени за потребителски стоки и услуги е публикувана на сайта на Евростат. Това прессъобщение представя част от данните от по-детайлната публикация в Statistics Explained.

През 2020 г. равнищата на цените в група "Ресторанти и хотели" са три пъти по-високи в "най-скъпата" държава отколкото в "най-евтината". Равнищата на цените варират от 46 на сто от средното за ЕС в България, следвана от Румъния (53 на сто) и Унгария (56 на сто) до 154 на сто от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция (138 на сто) и Финландия (131 на сто).

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата "Алкохолни напитки и тютюневи изделия". Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (61 на сто от средното за ЕС), следвана от Унгария (69 на сто) и Полша (70 на сто). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Ирландия (187 на сто от средното за ЕС), следвана от Финландия (158 на сто), Швеция (136 на сто) и Франция (133 на сто). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС, посочват от НСИ.

Равнищата на цените за група "Храни и безалкохолни напитки" са най-ниски в Румъния (66 на сто от средното за ЕС)и Полша (68 на сто), а най-високи са в Дания (129 на сто от средното за ЕС), Люксембург (126 на сто)и Австрия (125 на сто).

"Облеклата" са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС, като варират от 73 на сто от средното за ЕС в Унгария до 130 на сто в Дания.

В групата на "Транспортните превозни средства за лично ползване" разликите между страните също са малки, от 80 на сто в Полша до 137 на сто в Дания от средното за ЕС ниво. "Потребителската електроника" е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 87 на сто от средното равнище за ЕС в Полша до 112 на сто в Нидерландия и Малта.