Изненада: Токът от днес поскъпва с 4,40%, парното средно с 16,23 на сто

https://www.24chasa.bg/novini/article/9944391 www.24chasa.bg
Обществено онлайн обсъждане на цените на тока и парното в КЕВР

За битовите клиенти на ЧЕЗ цената на електроенергията е увеличeна с 5,57 %,  на „ЕВН България Електроснабдяване“- с 3,74 %, и  „Енерго-Про Продажби“ - с 3,51 %. 

Парното в София поскъпва с близо 20%

Цените на тока за домакинствата от 1 юли се увеличиха средно с 4,40%, а цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%. Основните причини за нарастването са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии, обосновават се от регулатора, обосновават се от Комисията за енергийно и водно регулиране. С решение от 1 юли КЕВР постанови и че природният газ поскъпва с 10%, до 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).
Първоначално цената на тока за бита трябваше да поскъпне средно с 3%, увеличението е заради поскъпването на таксата "Задължения към обществото", а това е заради включване на квоти електроенергия от ТЕЦ "Марица-изток 2" в микса за регулирания пазар.
Цената на парното трябваше да бъде увеличена средно с 10%, а се вдигна на над 16 на сто.

За домакинствата към топлофикационните дружества на природен газ регулаторът утвърди следните цени : за клиентите на „Топлофикация София“ - 98,48 лв. за мегаватчас, за „ЕВН Топлофикация“ – 99,55 лв., за „Топлофикация Плевен“ – 87,24 лв., за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв., за „Веолия Енерджи Варна” - 98,29 лв., за „Топлофикация – Враца“ - 96,01 лв., за „Топлофикация ВТ“ - 107,47 лв., за „Топлофикация-Разград“ - 100,96 лв.

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

За топлофикационните дружества на въглища, цените на топлинната енергия за бита са : за „Топлофикация Русе“ – 84,51 лв. за мегаватчас, за „Топлофикация - Перник“ - 84,32 лв., за „Топлофикация Сливен“ - 78,18 лв. , за „Топлофикация - Габрово“ - 108,06 лв.

Най-високо е увеличението във Велико Търново - 23,16% и във Враца - 21,30 на сто. Поскъпването в София е близо 19,97%, в Бургас 20,9 на сто, в Плевен - 20,07%,

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли е заради ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии. Тези два фактора формират 77% от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите.

Възстановяването на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, вдигнаха цената на природния газ от началото на 2021 г. на международните пазари със 70%. При международните цени на петрола също има рязък скок - с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent.

Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия се увеличават до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150% в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Отчитането на актуалните цени към юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии наложи комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края. април 2021 г.

Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ мегаватчас, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв..
Заложената цена на квоти въглеродни емисии от 47 евро/тон емисии също претърпя корекция и във финалното решение тя е 51 евро/тон.
По тази причина комисията няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на газа и на въглеродните емисии. Комисията е наясно, че по-високите цени на топлинната енергия ще се отразят неблагоприятно за потребителите на услуги, но отказът да бъдат отчетени действащите в момента пазарни фактори създава рискове за срив в дейността на енергийните дружества, които ще бъдат в невъзможност да покриват нарасналите си разходи, се обосновават от енергийния регулатор.

По отношение на квотите въглеродни емисии комисията определи тяхната прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро на тон. Към момента действащата спот цена на Европейската енергийна борса е над 55 евро/тон емисии, с тенденция да продължи да нараства.

Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия дава възможност по време на ценовия/регулаторния период КЕВР да изменя цените на топлинната енергия, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата, ангажират се от регулатора.

Комисията утвърди и окончателните цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1 юли 2021 до 30 юни 2022 г. Средното увеличение за домакинствата в цялата страна е 4,40%.
За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ - с 3,74%, за клиентите на „Енерго-Про Продажби“ - с 3,51%.

В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".
В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв. за мегаватчас, без ДДС, приходите от която се събират от фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Първоначално нейният размер беше 4 лв. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.

Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи. За битовите клиенти тя е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия.

Електроенергията за домакинствата е 10 984 721 мегаватчаса. Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от фонд "Сигурност на електроенергийта система" , е определена на 108,37 лв. за мегаватчас.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на фонд "Сигурност на електроенергийната система" за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво - природен газ, както и на въглеродни емисии.

В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ "Марица Изток-2", се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на електроразпределителните дружества и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на ТЕЦ "Марица-изток 2" в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 мегаватчас, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Вижте таблицата с цената на тока