Интелигентното земеделие пести ресурси, прави продукцията био

https://www.24chasa.bg/novini/article/9953790 www.24chasa.bg
Използването на съвременни технологии позволява в земеделието да се използват по-малко суровини и да има по-голяма печалба за фермерите.

“Живей умно” е специален проект на “24 часа”, провокиран от новите реалности в живота ни.

Ще ви разкажем във вестника и на сайта 24chasa.bg как отговорният бизнес помага реално на хората да живеят по-умно и по-добре, като пестят енергия, време, ресурси и намаляват рисковете за здравето си.

Иновациите, с които ще ви запознаем, са в различни области. Всички те обаче предлагат възможност за промяна към по-качествен живот в един по-зелен свят без дим.

А1 предлага услуга, която снижава разходите на фермерите и им позволява да следят в реално време насажденията

“Една, че две, че три усилни и паметни години… Боже, за някой грях ръце всесилни издигна ти и нас наказа”.

Със сигурност има много хора, които помнят началните строфи от стихотворението “Градушка” на Пейо Яворов. В произведението се описва нерадостната съдба на земеделците, чиято реколта е погинала от капризите на природата. 

Стихотворението е публикувано през 1910 г., но съвременните фермери могат да си отдъхнат - благодарение на интелигентното земеделие

те могат до

голяма степен

да защитят

реколтата си

и да си гарантират печалби.

Това става възможно с използването на съвременни технологии за увеличаване на количеството и качеството на продуктите. Сред тях са сензори за сканиране на почвата, водата, светлината, влажността, управление на температурата, специализирани софтуерни решения, насочени към специфични ферми, технологии за позициониране, и автоматизация, анализ на данни, които да служат за вземане на решение и планиране. Накратко казано, фермерите могат да

наблюдават

условията на

полето по

всяко време

дори и когато не са физически на мястото, където са насажденията, и да вземат в реално време стратегически решения за цялото си стопанство или отделни култури на базата на анализ на данните от полето. 

Основата на интелигентното земеделие е “Интернет на нещата” - концепцията за свързани машини и сензори, които позволяват земеделските процеси да се управляват дистанционно, дори от таблет или от мобилен телефон.

“Интернет на нещата” може да добави стойност към всички области на земеделие - от отглеждане на култури до горско стопанство. Редица анализи посочват, че с умно земеделие

може да

се спестят

до 85%

от използваната вода, 50% от разходите за енергия, да има с 40% по-високи добиви при намалени разходи за тор и до 60% по-малко загуби. Тоест продукцията става био, разходите се свиват, печалбата е по-голяма, а трудът не е така тежък. 

Едно от успешните решения за умно земеделие е това на “А1 България”, което помага за повишаване на количеството и качеството на добивите. То се отличава от алтернативните варианти за дистанционно наблюдение на полето със своята уникална комбинация от измервателно оборудване, интегрирано в облака. Стопаните разполагат с коректни и надеждни данни, така че оптимално да планират напояването и пръскането на растенията. 

По този начин се спестяват време и човешки ресурси и се намаляват разходите на единица продукция за вода и торове. Проследяването на параметрите на климатичните условия и почвата в обработваемите полета се прави в реално време чрез интелигентни метеорологични станции. Технологиите

улесняват

работата на

земеделските

стопани

и се повишават възможностите за качествена продукция.

Последствията от внезапни промени в температурите могат да бъдат елиминирани с информацията в реално време, която фермерите получават от системата. Това им позволява да са по-добре подготвени за метеорологичните условия и да предприемат действия в точния момент. Това може да помогне и за избягване на вредните влияния от температурните пикове и спадове върху разпространението на болести и вредители, които могат да унищожат културите.

Решението подпомага земеделските производители при вземане на решения за прилагане на мерки срещу болестите по растения чрез интегрирания, утвърден модул за оценка на риска от развитие на болести, както и прилагане на растителна защита, съобразно законодателството и в интерес на качеството на продукцията.

Модулът за моделиране на риска от различни типове болести предоставя възможност за бързи и навременни реакции от страна на земеделските стопани, които да допринесат за опазване на количеството и качеството на продукцията.

Висококачествената станция позволява наблюдение в реално време в уеб платформа на климатичните условия и количеството валежи, температура и влажността на почвата, както и конкретните параметри, свързани с рискове като замръзване, недостатъчна влага на листата на растенията и други. Станцията е съвременно решение, разработено от утвърдена фирма с опит в земеделието, с цел да подпомогне производителите при вземане на правилни решения при всички дейности, свързани с отглеждане на продукцията.

Технологичното решение

е приложимо

в почти всички

подразделения

на земеделието,

сред които отглеждането на полски култури, овощни градини, лозови масиви, зеленчукопроизводство и други. То допринася за предлагане на пазара на здравословни храни благодарение на използване на препарати за растителна защита само когато е необходимо.

Решението на А1 за интелигентно земеделие предоставя в допълнение достъп чрез платформата и детайлна специализирана прогноза за времето за 7 и 24 дни за мястото, където е монтирана станцията. В съчетание с данните от сензорите земеделските производители разполагат с постоянен мониторинг на условията за отглеждане на растителни култури, включително количеството на валежите.

Данните от сензорите се изпращат автоматично към уеб платформа и мобилно приложение, а земеделските производители могат да ги следят в удобен интерфейс и да получават известия в случай на необходимост от бърза реакция. Така те могат по-точно да планират най-оптималното време за пръскане и поливане на растенията, обработка и третиране. С услугата земеделските производители могат да избегнат ненужни дейности, които изискват разходи за вода и препарати, както и работна ръка. Това би помогнало не само за спестяване на средства, но и за избягване на загуби на продукция поради прекалено напояване или недостатъчна влага.

Цялостното решение от А1 е базирано на концепцията “Интернет на нещата”. За такива проекти телекомът залага на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства - по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите (до 5 години), оптимизиран пренос на данни и висока сигурност на връзката.

Друго предимство на технологията е, че тя работи в лицензиран честотен диапазон, което практически

осигурява

защита на

комуникацията

от външни

влияния

Според GSMA организацията, която представлява интересите на 750 оператори и близо 400 компании от мобилната екосистема, има 155 мобилни IoT мрежи в световен мащаб, 105 от които са изградени по технологичния стандарт Narrowband-IoT, а A1 е първата компания, която предлага тези възможности на клиентите в България.