Първо специализирано обучение „Data driven communications” на БДВО и IAB България

https://www.24chasa.bg/novini/article/9958885 www.24chasa.bg

Дигиталната трансформация на компаниите и взаимното влияние с комуникациите са фокус на програмата

Двете организации си партнират  в програми, насочени към  развиване на знанията и уменията на комуникационните специалисти

Първото специализирано обучение “Data Driven Communications”  ще се проведе през месеците септември и ноември 2021 г. под формата на два последователни двудневни мasterclass-ове. Те се организират по инициатива на IAB България и БДВО и целят да хармонизират знанията на комуникаторите към новите изисквания, наложени от развитието на дигиталните технологии.

Masterclass-овете ще се проведат на 18-19 септември и 20-21 ноември 2021 г. и ще бъдат разделени на 6 модула с различна тематика. Фокус на обученията е взаимовръзката между комуникациите и дигиталната трансформация на организациите. Сред темите, които са разделени в 6 модула, ще бъдат разглеждани: PR, базиран на данни, стратегическата роля на PR-а като консултантска функция в компанията и използването на данни за определяне и постигане на целите, трансформация на медиите и използване на дигиталната екосистема за ефективни PR комуникации, влияние на дигитализацията върху работодателската марка и др. 

 „Дигитализацията е процесът, за който говорим от много време и който категорично промени професията ни през изминалата и тази година. Важно е практическите знания, които придобихме, да бъдат систематизирани и обвързани с вече установените добри практики и стратегически умения в комуникациите. Това е и причината да стартираме „Data Driven Communications”, коментираха Николай Бойков, Председател на IAB България и  Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО.

Нашата професия е може би една от най-бързо променящите се в световен мащаб. Настоящето, а и бъдещето налагат комуникаторите да са хибридни специалисти с разнообразни, взаимно допълващи се и непрекъснато обновявани знания и умения. За да сме адекватни на тези изисквания, ние разчитаме на партньорствата, каквото е и това с IAB България.“, допълни Елена Матеева.

Всеки от модулите ще бъде воден от представители и от двете организации, за да бъдат застъпени гледните точки на ПР експертите и на експертите по дигитални комуникации. Сред лекторите ще бъдат признати експерти по темите като Николай Бойков, Executive Director Operations All Channels Communication Group, Ива Григорова, Директор MSL/Publicis Groupe България, Гергана Георгиева Мениджър „ПР, КСО и вътрешни комуникации“ в Management Financial Group, Анита Бедин, Гергана Бендурска, Директор на дирекция "PR и комуникации, Банка ДСК, Мила Миленова, Директор „Корпоративни и маркетингови комуникации“ в Обединена българска банка  и др.

Членовете на двете организации ползват 50% отстъпка.