60% от небитовите клиенти на "Енерго-Про" не са избрали търговец

https://www.24chasa.bg/novini/article/9958909 www.24chasa.bg
"Енерго-Про" съобщава, че продава ток като доставчик от последна инстанция, но след сключен договор.

60% от небитовите клиенти на "Енерго-Про" не са избрали търговец, от който да получават електроенергията си от 1 юли. Това беше срокът, който дава Законът за енергетиката за излизане на небитовите потребители на свободния пазар.

 От 1 юли "Енерго-Про Продажби" ще продължи да снабдява небитовите клиенти, които не са избрали доставчик на свободния пазар, но вече не в качеството си на търговец на електрическа енергия, а като Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Междувременно избор на търговец на електроенергия ще е възможно всеки месец до 10-о число, както и досега, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец.

Доставката на електроенергия от доставчик от последна инстанция се извършва на база  писмен договор и по цени, които се определят по методика на  КЕВР.

До одобряването от КЕВР на Общи условия на договорите на ДПИ "Енирго-Про Продажби" АД прилага в отношенията с клиентите си писмени договори. Съгласно чл. 104, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, в случай че клиент няма сключен договор с ДПИ и не сключи такъв в указания му срок, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за временно преустановяване и възстановяване на снабдяването, напомнят от дружеството. 

Договор с ДПИ може да се сключи директно в Центровете за обслужване на клиенти на компанията или чрез онлайн портала https://online.energo-pro.bg/, където клиентите могат да си генерират сами договора. След това имат няколко опции:

- Да го подпишат с квалифициран електронен подпис и да го изпратят на и-мейл service@energo-pro.bg;

- Да го разпечатат, да подпишат в два екземпляра и да изпратят на адрес по поща до "Енерго-Про"  - Варна;

- Да го разпечатат, подпишат в два екземпляра и да го занесат в Център за обслужване на клиенти.

"Енерго-Про Продажби"  е титуляр на лицензия за доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция, която обхваща административните области с центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. ДПИ осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност и др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик. Подробна информация за всички условия по доставката от ДПИ е публикувана на сайта на дружеството: https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-dostavchik-ot-posledna-instancija.