12 мерки на ЕС за зелената революция ще засегнат всички

https://www.24chasa.bg/novini/article/9988182 www.24chasa.bg
Шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен (в средата) представя новите предложения за климата в компанията на вицепрезидента за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс и еврокомисарите по транспорта Адина Вълян, по икономиката Паоло Джентилони и по енергериката Кадри Симсон (от ляво на дясно). СНИМКА: РОЙТЕРС

- Публичният сектор ще трябва ежегодно да санира поне 3% от своите сгради

- Специален фонд за климата ще дава пари за нови климатици и печки

Европейският съюз и неговите климатични планове се готвят да променят всичко - от автомобилите, които караме, до това как отопляваме домовете си, дали ще може да резервираме евтин полет за почивката си и дори дали настоящите ни работни места ще съществуват в новата чиста и зелена икономика.

Брюксел добре осъзнава, че ако обърка баланса, резултатът може да бъде яростен политически отпор на целия континент.

Еврокомисията представи в сряда програмата “Адаптиране към цел 55” (Fit for 55) - мегапакет от 12 регулаторни инструмента за климата и енергетиката, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г. - ключова стъпка към дългосрочната цел Европа да стане неутрален към климата континент до средата на века.

Докато емисиите в производството на електричество, където ограниченията се прилагат вече 15 г., намаляват, транспортът остава единственият икономически сектор, където парниковите газове все още растат. Затова и автомобилите, самолетите и корабите, които излъчват една четвърт от парниковите газове, ще трябва да посрещнат най-тежкия удар от климатичната революция. Както и сградите - обществени и частни, които “са виновни” за една трета от парниковите газове. Подобно на заводите и електростанциите, които плащат, когато замърсяват, и

домакинствата, които използват

топлина от изкопаеми

горива, трябва да платят цена

в полза на климатичния преход.

Двете най-замърсяващи икономики - американската и китайската, също се ангажираха да постигнат нулеви нетни емисии, но ЕС е първият, който ще преработи законодателството си, за да стимулира по-екологичния избор през това десетилетие. 25-те милиона предприятия и близо половин милиард души ще бъдат засегнати от промените.

Въпреки че се очакват няколко години на тежки преговори, преди планираното законодателство да влезе в сила, предстоят големи промени за гражданите и индустрията.

Ето поглед към някои от най-големите - от цената на самолетен билет до разходите за отопление на дома ви. Какво включва предложението на ЕК?

“Икономиката на изкопаемите горива е на доизживяване. Искаме да завещаем на следващото поколение една здрава планета заедно с добри работни места и растеж, които не вредят на природата ни”, заяви шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Преразглеждане

на схемата на ЕС

за търговия с емисии

Крайъгълният камък на европейската политика в областта на климата - схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), е пазарно базиран механизъм, който определя цена на всеки тон въглерод, емитиран от около 10 000 инсталации в енергийния сектор и производствената индустрия, както и полетите в рамките на ЕС. Настоящата схема обхваща около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС, а останалите 60% са обхванати от регламента за споделяне на усилията, който разглежда емисиите от транспорта, промишлеността и селското стопанство.

Системата работи, като определя ограничение на общите емисии, което намалява с времето. След това компаниите могат да купуват и търгуват разрешителни. Настоящият лимит е определен да позволи намаляване на емисиите с 40% до 2030 г. С реформата ЕК има за цел да коригира тавана на новата цел на съюза за намаляване на емисиите с 55%.

ЕК предлага също безплатните

квоти за емисии от авиацията

постепенно да бъдат махнати,

като бъдат включени и емисиите от корабоплаването.

В допълнение към заделените в бюджета на ЕС значителни средства за действия в областта на климата държавите членки следва да изразходват всичките си приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и енергетиката. Специална част от приходите по новата система за пътния транспорт и сградите следва да се насочи към засегнатите домакинства, микропредприятия и ползващите транспорт.

Признавайки, че плановете може да имат потенциално социално въздействие, ще бъде създаден социален фонд за климата, който ще осигурява специално финансиране на държавите членки за подпомагане на инвестициите на гражданите в енергийна ефективност,

нови отоплителни и охлаждащи

системи и по-екологична мобилност

Социалният фонд за климата ще се финансира от бюджета на ЕС със суми в размер до 25% от очакваните приходи от търговията с емисии от горива за строителството и пътния транспорт. Той ще осигури 72,2 млрд. евро финансиране за държавите членки в периода 2025-2032 г. въз основа на целенасочено изменение на Многогодишната финансова рамка. Предлага се използването на равностойно финансиране от страна на държавите членки, което ще осигури общо 144,4 млрд. евро с оглед на един социално справедлив преход.

Защо това има значение? Планираните промени са най-големият ремонт на системата за търговия с емисии досега, засягащ всичко - от цената на полетите до цената на сметките за електроенергия - въпреки че ще има социален фонд, който да помогне на най-тежко засегнатите. Цените на въглерода за кратко скочиха в сряда след публикуването на предложенията.

Жилища и енергия

На производството и потреблението на енергия се падат 75% от емисиите в ЕС, така че от решаващо значение е да се ускори преходът към по-екологосъобразна енергийна система.

Възобновяемите енергийни източници представляват само около 20% от сегашния енергиен микс в ЕС. Около 60% идват от изгарянето на биомаса или горива, получени от биомаса, докато около 18% се произвеждат от изгарянето на дървесни гори.

С директивата за енергията от възобновяеми източници се поставя по-висока цел - до 2030 г. 40% от енергията ни да се произвеждат от възобновяеми източници. Всички държави членки са длъжни да постигнат предлаганите конкретни цели в областта на транспорта, отоплението и охлаждането, сградния фонд и промишлеността.

Критериите за устойчивост при използването на биоенергия стават по-строги и държавите ще трябва да разработват свои схеми за подпомагане на използването на биоенергия по начин, съобразен с принципа на каскадно използване на дървесната биомаса.

За природозащитници обаче предложението показва “явно отричане на науката”. Стотици учени призоваха ЕС да изключи биомасата от политиките за възобновяема енергия.

За да се намали общото потребление на енергия и енергийната бедност, в Директивата за енергийната ефективност е зададена по-амбициозна обвързваща годишна цел за намаляване на енергопотреблението на равнище ЕС. Тя ще ръководи начина, по който се определят националните приноси, и ще увеличи почти двойно годишното задължение за икономии на енергия за държавите членки. От публичния сектор ще се изисква ежегодно да санира поне 3% от своите сгради, за да се стимулира вълната на саниране, да създава работни места и да намалява потреблението и разходите за данъкоплатците.

Зелена мобилност по въздух и вода

Авиационното и морското гориво водят до сериозно замърсяване и за тях също се налагат специални мерки в допълнение към търговията с емисии. Регламентът за инфраструктурата за алтернативни горива изисква въздухоплавателните средства и корабите да имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и летища. Инициативата ReFuelEU Aviation ще задължи доставчиците на горива да смесват все по-голям дял устойчиви авиационни горива в горивото за реактивни двигатели, зареждано на летищата в ЕС, включително синтетични нисковъглеродни горива, известни като горива на основата на електроенергия.

Аналогично, инициативата FuelEU Maritime ще стимулира използването на устойчиви морски горива и технологии с нулеви емисии, като се определи максимална пределна стойност за съдържанието на парникови газове в източниците на енергия, използвани от корабите, акостиращи в европейски пристанища.

Въпреки високите емисии на транспортната индустрия корабоплаването и авиацията са до голяма степен освободени от най-строгите екологични разпоредби досега.

Нискотарифните авиокомпании

могат да бъдат особено силно засегнати

от новите правила и в резултат на това пътниците могат да се сблъскат с по-високи разходи за билети. Но регламентите могат да дадат тласък на нововъзникващата индустрия за устойчиви горива и - тъй като пътниците избират по-екологични възможности - на железопътния сектор в региона.

Граничен данък за въглерод

Данъчната система за енергийните продукти трябва да предпази и подобри единния пазар, както и да подкрепи екологичния преход чрез правилните стимули. В преразгледаната директива се предлага въпросното данъчно облагане да се съгласува с политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, като се насърчават чистите технологии и се премахват остарелите освобождавания и намалените ставки, които понастоящем насърчават използването на изкопаеми горива.

Като кара компаниите, които замърсяват, да плащат такса въз основа на емисиите, за да продават своите продукти в ЕС, Брюксел иска допълнително да попречи на бизнеса да прехвърля продукция в страни извън ЕС с по-малко строги климатични правила - наречен “изтичане на въглерод”. Това предложение ще

обхваща цимент,

торове, желязо, стомана,

алуминий и електроенергия, произведени в други страни с по-ниски екологични стандарти. Данъкът в ЕС ще бъде въведен постепенно през 2023 г., което ще позволи преходен период.

До какво ще доведе това? От вносителите на цимент в ЕС най-тежко се очаква да бъде ударена Турция, заради торовете - Русия, Китай, внасящ стомата и желязо, и Норвегия - алуминий.

И все пак системата ще бъде сложна. Дори и ЕС да успее да гарантира, че се спазват както климатичните цели, така и световните търговски правила, трудно ще елиминира риска от дипломатически разриви с търговските си партньори САЩ, Русия или Китай.

Колкото и амбициозен да изглежда зеленият мегапакет от мерки в подкрепа на климата, има много вода да изтече, докато стане факт. Всяка една от 12-те мерки, предложени от ЕК, ще доведе до дълги и трудни месеци на преговори между 27-те страни и Европейския парламент.

България няма да отстъпи от исканията

България няма да отстъпи от исканията си в хода на предстоящите преговори по пакета. В сряда правителството прие позицията на страната ни, която ще бъде изразена на неформалната среща на екоминистрите на ЕС на 20 и 21 юли в Любляна.

Приоритети за България остават осигуряването на адекватна улесняваща рамка, отчитането на националните особености, спазването на принципа за технологична неутралност, запазването на конкурентоспособността на националната индустрия.

Ще настояваме също и за справедливо разпределение на ползите и усилията от прехода, избягване на допълнителни разходи за домакинствата, достъпна цена на енергията и осигуряване на гаранции за постигане на нужния справедлив социално-икономически преход.

Садят 3 милиарда дървета до 2030 г.

В стратегията за горите се залага цел за засаждане на 3 млрд. дървета до 2030 г. Членките на ЕС са отговорни да осигурят не само намаляване на емисиите, но и директно поглъщане на въглерода от атмосферата. Така в регламента относно земеползването, горското стопанство и селското стопанство беше определена обща цел на ЕС за поглъщане на въглерод чрез естествени поглътители, която се равнява на 310 милиона тона емисии на CO2 до 2030 г.

Националните цели ще изискват от държавите членки да положат усилия и да увеличат своите въглеродни поглътители, за да постигнат тази цел. С други думи, да садят повече дървета или поне да не намаляват размерите на съществуващите гори. С новообявените климатични планове ЕК се ангажира за стриктна защита на всички първични и старорастящи гори, които ще бъдат определени на ниво ЕС.

Проектът бе приветстван от екологични неправителствени организации, но критикуван от горската индустрия, според която планът игнорира икономическата роля на горите. Страните с големи горски индустрии като Финландия и Швеция се противопоставят на плана на комисията и може да получат подкрепа от други като Франция.

ЕС цели и намаляване на емисиите от селското стопанство, различни от CO2, като например емисиите от използването на торове и животновъдството.

Насрочват дата за погребение на

колите на дизел и бензин - 2035 г.

Европейската комисия смята до 2035 г. напълно да премахне вредните емисии от автомобилите, твърдят многобройни източници в Брюксел. Тъй като електрическите коли са единствените, които удовлетворяват това изискване, то де факто те ще станат единствените на пазара за нови автомобили, а колите на дизел и бензин ще престанат да се произвеждат. Мярката е част от пакета “Адаптиране към цел 55”, представен в сряда в Брюксел.

През 2020 г. Европа наложи среден таван от 95 г въглероден двуокис на км на производителите на автомобили, който трябва да бъде намален с още 37,5% през 2030 г.

В крайна сметка намалението трябва да достигне 65% през 2030 г. и 100% през 2035 г.

Малко преди представянето на пакета шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС планира да въведе абсолютна крайна дата, след която всички производители ще трябва да спрат да произвеждат автомобили с двигатели с вътрешно горене. Според нея независимо от това, че десетина европейски автомобилни производители вече са обявили, че ще преминат към автомобили с нулеви емисии в периода 2028 - 2035 г., правнообвързваща дата е необходима. “В противен случай ще има несигурност и няма да успеем да постигнем целта си за климатична неутралност до 2050 г.”, смята шефката на ЕК. Фон дер Лайен обаче не разкри точна дата, откогато това ще стане за целия ЕС.

Европравилата за вредните емисии, които ще влязат в сила през 2025 г., ще направят електрическите автомобили по-изгодни от бензиновите, което ще е повратен момент за автомобилната промишленост. Това коментира членът на изпълнителния съвет на “Фолксваген” Томас Улбрих в интервю за в. “Файненшъл таймс”. Преди месец браншовата организация на автомобилостроителите предупреди, че новите правила на ЕС за вредните емисии могат да доведат до загубата на 215 000 работни места в отрасъла.

Германия и Франция обаче се обявиха срещу намеренията на Еврокомисията да бъде прекратено производството на бензинови и дизелови коли през 2035 г. Париж настоява за крайна дата през 2040 г., както и за по-дълъг преходен период за хибридните двигатели. 

Зарядни станции за коли

на всеки 60 км от магистралите

ЕС се стреми да направи зареждането на електрически превозни средства и зареждането с водород за тежки превозни средства толкова лесно, колкото е пълненето на конвенционален резервоар.

За ограничаване на нарастващите емисии от автомобилния транспорт е необходима комбинация от мерки в допълнение към търговията с емисии, се посочва в плановете на Еврокомисията.

По-строгите стандарти за емисиите на въглерод от леките и лекотоварните автомобили ще ускорят прехода към мобилност при нулеви емисии, като наложат спад при средните емисии от нови автомобили с 55%, считано от 2030 г., и със 100%, считано от 2035 г., спрямо равнищата от 2021 г.

В резултат всички нови автомобили, регистрирани към 2035 г., ще бъдат с нулеви емисии - т.е. електрически. За да се осигури възможност водачите да зареждат с електричество или с водородно гориво своите превозни средства в надеждна мрежа от станции в цяла Европа, преразгледаният Регламент за инфраструктурата за алтернативни горива ще изисква от държавите членки да увеличават своя капацитет за зареждане съобразно с продажбите на автомобили с нулеви емисии, както и да изградят зарядни станции за електричество или горива на редовни интервали по главните магистрали - на всеки 60 километра за зареждане с електроенергия и на всеки 150 километра за зареждане с водород.