Край на евтиния ток за фирмите, които не са избрали търговец

https://www.24chasa.bg/novini/article/9990531 www.24chasa.bg
Ако фризьорски салон не си е намерил търговец на ток, то ще купува от доставчик последна инстанция.

КЕВР днес прие методиката за цените на електроенергията на доставчика от последна инстанция, те вече ще са над пазарните 

До дни фирмите, които не са избрали търговец на ток и са пратени автоматично към търговец от последна инстанция,  ще получават ток на по-високи от пазарните цени. Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес нова Методика за цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ) и предстои тя да бъде публикувана в "Държавен вестник". 

Пресметнати по досегашните методика, която е от 2013 г., цените на тока на доставчика от последна инстанция излизаха по-ниски от тези на търговците на ток. Тя предвиждаше закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите, които не са избрали търговец,  да става само от обществения доставчик, докато промените в закона изискват тази енергия да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници.

Така, въпреки че всички малки фирми - офиси, фризьорски салони, кафенета и т.н., бяха задължени от 1 юли да излязат на свободния пазар, около 70% не го направиха, защото така наречените "наказателни" цени на доставчика от последна инстанция бяха по-ниски.

С приемането на новата методика цената за доставка на доставчика от последна инстанция се обвързва с почасовите цени на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса и с цените за недостиг на балансиращия пазар. По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този доставчик.

Предотвратява се формирането на необосновано високи цени на доставка, като се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата и така се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти.

 Отнема се възможността на доставчиците от последна инстанция да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара. Допуска се толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от ДПИ и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. Съществен елемент в Методиката е, че тя създава условия КЕВР бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ.

Приетата от КЕВР Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция ще бъде изпратена в „Държавен вестник“ за обнародване.