БЕХ пласира облигации за 600 млн. евро при 2,45% лихва

https://www.24chasa.bg/novini/article/9993731 www.24chasa.bg
Сградата на БЕХ Снимка: Архив

БЕХ успя да пласира на 15 юли четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 милиона евро при годишен лихвен процент от 2,45 %. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2,3 пъти, а лихвеният процент  е най-ниският постигнат от „Български Енергиен Холдинг",  откакто компанията участва на международните финансови пазари, съобщават от холдинга. Емисията ще бъде регистрирана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin)

При предходните си излизания на международните финансови пазари - през август 2016 г. БЕХ постигна лихвен процент, възлизащ на 4,875 %, а при облигационната емисия от юни 2018 г. лихвеният процент беше на ниво от 3,5 %.

На 15 юли БЕХ ЕАД постигна 7-годишен падеж на еврооблигациите, който ще настъпи през август 2028 г. Постигнатият по-нисък лихвен процент и по-дългият срок на емисията ще помогнат на компанията да намали допълнително ежегодните лихвени разходи и да оптимизира графика за погасяване на своите финансови задължения за по-дълъг период от време.

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., от 550 милиона евро и  лихва 4,875 %, която е с падеж през август 2021 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности. По-голямата част от парите от облигацията от 2016 г. отидоха за погасяване на дълговете на НЕК към американските “Марици”.

От страна на мениджърите на облигационната емисия, в лицето на Джей Пи Морган и Ситигруп, както и от страна на правните консултанти Allen&Overy LLP и Linklaters LLP бяха отчетени положените от страна на БЕХ  усилия при изготвянето на цялата документация по емисията, както и оказаната институционална подкрепа в процеса по пласиране на еврооблигациите от страна на Министерство на енергетиката, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Български Енергиен Холдинг“. 

Преди планирането на имисията, на 13 юли 2021 г., представители на „Български Енергиен Холдинг“  и Министерството на енергетиката проведоха Глобален конферентен разговор с международни инвеститори, а в периода 13 - 14 юли 2021 г. се проведе NetRoadShow с поредица от интензивни индивидуални срещи с редица инвеститори от цял свят.