Казуси по търговско право

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7921096 www.24chasa.bg

Впечатляващо издание, което съчетава теория и практика, излиза под заглавието „Казуси по търговско право” (ИК „Сиела“) в съставителството на Жана Колева.

Сборникът на Жана Колева е съставен с цел да подпомогне студентите от специалността „Право“ да осмислят основните правни институти, преподавани по дисциплината „Търговско право“ в двете му части: дружествено право и търговски сделки. „Казуси по търговско право” предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на Търговския закон. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към други институти на частното право и често изисква съпоставянето им.

Казуси по търговско право” осъществява трансмисията между теорията и практиката, толкова необходима по време на обучението на юристите. Натрупаните знания намират приложение при решаване на истински житейски ситуации и създават практически умения на бъдещите юристи. Студентите не трябва да останат пасивни съзерцатели на нормативната уредба, не трябва да останат само с познанията си за регламентацията на търговските отношения, да се занимават с противоречивите становища на немалкото автори, които се опитват да пишат по въпросите на търговското право, а следва да усвояват така необходимите умения да разсъждават самостоятелно и да решават казусите, с които утре ще се сблъскат в своята практика.

Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва още казуси, давани на държавен изпит по гражданскоправни науки в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ през годините от 2016 г. до 2018 г. Поради значението им за студентите те са представени с разрешения.

В сборника са поместени релевантни за търговското право и относими към въпросите по казусите постановления на Пленум на ВС, решения и тълкувателни решения на ВКС и ВС. За улеснение на читателя тълкуваните в съдебната практика правни норми са систематизирани по своя източник и представени в нарочен указател.

Казуси по търговско право” е съставен под научната редакция на д-р Поля Голева, професор по търговско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИДП при БАН, и д-р Григор Григоров, професор по търговско право и несъстоятелност в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, председател на Научния съвет към ИДП на БАН.