Какво е “медиация”?

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9639398 www.24chasa.bg

Книгата „Медиация и невербална комуникация” от Десислава Каменова (Книгоиздателска къща “Труд”) е опит да бъде представена по един достъпен и интересен начин темата за медиацията и как езикът на тялото влияе на процедурата. Медиацията е извънсъдебна процедура, която дава възможност на всеки да участва пълноценно при разрешаването на конфликт, при това с възможно най-малко разходи на време, средства и енергия. Дали ще бъдете медиатор или страна в конфликт, тази книга се надява да ви даде нужната информация.

Книгата разглежда основни понятия и най-нови научни достижения в областта на невербалната комуникация и в процедурата по медиация. Направен е опит да се съчетае чисто теоретичната и научна литература с практически съвети и примери, вследстие на методичното наблюдение, анализ и експерименти в практиката ми като медиатор. Медиацията е сравнително нов правен институт в Република България. Законът за медиацията е приет през декември 2004 година, като широкото практическо приложение е перспектива, към която се стремят всички, които се занимават с медиацията в България. Липсва официална статистика за реалната практическа приложимост в Република България, но предимствата на медиацията са признати и тя успешно се прилага в САЩ и някои европейски държави.

Доктор Десислава Каменова има непрекъсната 20-годишна практика като адвокат, пише къси разкази, има няколко международни специализации и защитена дисертация в областта на невербалната комуникация. Книгата е предназначена за по-широк кръг читатели, защото конфликтите съпътстват всяка човешка дейност и справянето с тях е необходимо социално умение на всеки съвременен човек.

„Медиация и невербална комуникация”

стр. 256

цена 17,99 лв