Споделената стойност и позитивната промяна движат социалните инициативи на “Виваком”

Те не са просто позитивен маркер към имиджа, а са въплъщение на ценности и мисия, казва Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" във "Виваком"

- Г-жо Вуткова, “Виваком” е добре позната с инициативите си за социална отговорност, промени ли пандемията техния фокус?

- Компанията се включи активно в борбата с пандемията - направихме значителни дарения, включително 900 000 лв. на Министерството на здравеопазването за овладяване на разпространението на COVID-19 в България, апаратура и финансови средства в размер на 300 хил. лв. за три болници, редица безплатни допълнителни услуги за нашите клиенти.

За нас бе изключително важно да не оставяме на заден план социалноотговорни кампании, които реализираме от години. Вярваме, че подобни инициативи поддържат духа и сплотяват местните общности, а точно това са нещата, които ще ни помогнат да се справим през този труден период. Това беше и мотивацията да продължим с реализацията на добре познатите ни обществени кампании.

- В кои сфери са фокусирани те?

- Стратегията ни е да подкрепяме дългосрочно обществено значими каузи и организации, като образованието винаги е било един от най-важните ни приоритети. Вярваме, че младите хора са двигателят на иновациите и напредъка, в тях трябва да се инвестира и да им се помага да се реализират.

В тази сфера се гордеем, че заедно с в. “24 часа” сме сред инициаторите на една от най-мащабните и амбициозни инициативи - “Образование 4.0”, която се реализира в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столичната община, Асоциация “Родители”, Центъра за безопасен интернет и образователната платформа “Уча.се”, а през годините привлече още съмишленици.

Успяхме да поставим на дневен ред изключително важния въпрос за осъвременяване дигитализация на образованието. Когато започнахме през 2018 г., не сме подозирали

колко актуална ще се окаже тази тема

в контекста на дистанционното обучение.

Приносът ни този преход да стане по-лесно, да има ресурси, информация и технологични решения за учители, ученици и родители демонстрира на практика разбирането на “Виваком” за социална отговорност. Големият обществен интерес, партньорството на институциите и нуждата от промяна в образователната система превърнаха “Образование 4.0” в дългосрочен проект на компанията, който продължаваме да надграждаме.

- Застъпено ли е образованието в някои от другите ви кампании?

- Имаме съвместни проекти с университети и мащабна стажантска програма, чрез които помагаме за изграждането на новите поколения професионалисти и реализацията на младите хора на пазара на труда. Темата е и част от дарителската кампания на “Виваком” - “Операция “Жълти стотинки”, която вече 10 г. подпомага безвъзмездно деца и младежи.

От 2019 г. инициативата се провежда в партньорство с Българския дарителски форум и набира средства в полза на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки - за подготовката и участието на младите учени в международни състезания. Тази кауза дава и още една възможност на децата в България да имат добър пример за постоянство и постигнати благодарение на тях успехи, които са достойно оценени и уважавани от всички.

За стойността на тази кауза свидетелстват и набраните средства, дарителската кампания не би била възможна без десетките партньори, които поставят касичките на операция “Жълти стотинки” в своите търговски обекти, медиите, които популяризират кампанията, и съпричастността на многобройните дарители.

Миналата година набрахме 55 124,83 лв., а през октомври стартира новото, юбилейно издание на инициативата. В него за пореден път ще покажем, че мобилизирайки доброто у всеки човек, можем да допринесем за повишаване на възможностите за образование на нашите деца.

- Тези резултати показват, че мисията за бизнес, който пълноценно си сътрудничи с обществото, е възможна. Как се постига това?

- С взаимно доверие и постоянство. Кампаниите ни не са спорадични и следващи моментни моди, а следствие от осъзнати и дългосрочни стратегически цели. Те не само постигат резултати в полза на обществото, но и го правят по един прозрачен начин, в режим на диалогичност и партньорство. Демонстрираме устойчивост, инвестираме ресурси и обединяваме и това на свой ред създава доверие, че

в лицето на “Виваком” обществено значими каузи и

организации ще открият подкрепа и гласност

Няма да крия, че признанието на усилията ни винаги е изключително приятно. Не само когато получим награда за някоя от тези кампании, но особено когато виждаме как помагаме да се случват позитивни промени - и на национално, и на местно ниво.

- Какви примери в тази посока бихте посочили?

- Имаме буквално стотици. За 6 години нашата програма “Vivacom Регионален грант”, която стартира през 2014 г. в партньорство с Българския център за нестопанско право и подпомага развитието на регионите чрез безвъзмездно финансиране на проекти на местните общности, е получила 1734 проектни предложения. Програмата ясно показва, че промяната и просперитетът тръгват от идеите на местните хора, които имат най-добра представа за конкретните нужди на своята общност.

В нейните рамки сме подкрепили 82 идеи и 77 организации с безвъзмездна помощ от над 380 хиляди лева.

Проектите се реализират в цялата страна, като почти всички, получили подкрепа организации, изявяват готовност и желание да продължат реализирането им и за в бъдеще. Някои от тях привличат нови партньори и финансиране, други трайно променят нагласите на местните жители към наболели проблеми, а трети ангажират вниманието на ключови за решаването на даден проблем институции.

- Какъв тип проекти подкрепихте в последното издание на “Vivacom Регионален грант”?

- Въпреки пандемията, която преобърна живота ни, и тази година получихме вдъхновяващи предложения

с мисъл и грижа за местните общности

в малките и големи населени места. В шестото издание на програмата се включиха 281 граждански организации с 319 идеи от 27 области. Подкрепихме 12 проекта, като освен десетимата финалисти две идеи получиха допълнително финансиране от “Виваком” - училищното настоятелство към 73-о СУ “Владислав Граматик” в София за специални помещения за експериментална работа по физика и химия и “Информирани за ХИВ” на сдружение “Здраве без граници” за повишаване на достъпа до информация, изследване и здравна подкрепа за уязвими от ХИВ глухи младежи.

Проектите се фокусират също върху превенция на насилието в училище, новаторски фестивали и пленери, създаване на доброволчески платформи, облагородяване на зелени площи, популяризиране и опазване на природни забележителности и екологични инициативи.

- Каква част от цялостната стратегия за развитие на “Виваком” заемат социалните инициативи?

- За нас те са

възможност да растем и да се развиваме 

заедно с обществото

Модерната социална отговорност отдавна не е просто позитивен маркер към имиджа - тя трябва да е въплъщение на ценности и мисия. Без тази автентичност истински стойностни инициативи няма как да се случат.

Реализирането им е насочено и към самата компания - нашите служители активно се ангажират с каузите, които подкрепяме, и за тях тази дейност е източник на мотивация и ангажираност. Създаването на споделена добавена стойност, на позитивна промяна и на устойчивост - това е в центъра на нашите усилия в тази посока.

Образование 4.0 - дигитализацията на българското училище

Образованието винаги е било една от основните социални сфери, в които “Виваком” инвестира. Компанията подкрепя редица организации и проекти, насочени към обучение в точните науки (платформата www.vivacognita.org) и българската история (Сдружение “Българска история”, www.vivahistory.bg), а през 2018 г. започва и най-амбициозния си проект в тази сфера - “Образование 4.0”.

Инициативата цели повишаването на информираността на учители, родители и ученици относно използването на новите технологии. Вече 4 г. тя извежда на дневен ред темата за трансформацията на класната стая в синхрон с напредъка на дигитализацията. Като част от нея се популяризират добри практики за облачни платформи за обучение и споделяне на ресурси, правене на тестове и оценяването им онлайн и дистанционно, използването на електронен дневник, мултимедийни платформи за учебно съдържание като видеоуроци и други начини за по-ефективен учебен процес.

“Образование 4.0” си постава за цел образованието да стане по-добро, насочено към отделната личност и нейните нужди, благодарение на безграничните възможности на цифровите технологии.

“Образование 4.0” предоставя конкретни решения и ресурси за учители, родители, ученици, институции, неправителствени организации, медии и бизнес. Водещо е разбирането, че съвременните деца са изключително активни онлайн и се справят отлично с ползването на новите технологии. Поради това при подходящи условия, ресурси и подкрепа тези техни умения могат да се насочат към подобряване на учебния процес, който да е и полезен за бъдещата им реализация на пазара на труда.

Инициатори на кампанията са “Виваком” и в. “24 часа”, като тя се провежда в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столичната община, Асоциация “Родители”, Центъра за безопасен интернет и образователната платформа “Уча.се”.

Регионален грант помага на добрите идеи по места

Вече шест години инициативата “Vivacom Регионален грант” подпомага добрите идеи от градове и села. Програмата подкрепя проекти на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини, които оказват пряко влияние върху просперитета и развитието на местите общности - от привличане на вниманието към важни теми през прилагане на устойчиви практики в ежедневието до съхраняването на местни традиции. Най-важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна и търсена от общността.

Програмата подкрепя основно инициативи в по-малки населени места, като общата инвестиция на “Виваком” в шестте издания е над 380 000 лв. за 82 проекта от цялата страна. Освен конкретните резултати организациите бенефициенти създават стратегически партньорства с бизнес, институции и други организации, обезпечавайки устойчивостта на подкрепените инициативи.

В рамките на шестото издание на инициативата бяха избрани 12 проекта от Силистра, София, Варна, Плевен, с. Шипка, Сливен и Самоков. Идеите са финансирани с 69 421 лв., като два проекта получиха допълнителна подкрепа от “Виваком”.

Проектите предлагат развитие на местните общности чрез популяризиране на областите като туристически дестинации, опазване на природата, подкрепа за села. Впечатление правят и иновативните идеи за борба с домашното и младежкото насилие.

“Vivacom Регионален грант” се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

Операция “Жълти стотинки”

Дарителството е дългогодишна традиция на “Виваком”, като през тази година ще се проведе десетото юбилейно издание на кампанията “Операция “Жълти стотинки”. Инициативата е създадена от телекома и има широка подкрепа, което се дължи на нейната висока разпознаваемост и стойностни устойчиви резултати.

Стратегията на кампанията е да подкрепя дългосрочно каузи и организации, свързани с образованието и реализирането на деца и младежи. От самото начало на инициативата цялата набрана сума се дарява за конкретна социална нужда и гражданска организация, като до момента над 650 000 лв. са дарени на значими обществени каузи като създаване на първия Център за деца с дислексия и аутизъм, “Малките къщи” на фондация “Надежда за малките”, програма “Дом Възможност” на фондация “Социална промяна и включване” и фондация I can too в полза на “Център за Надежда” за деца с увреждания.

От 2019 г. “Операция “Жълти стотинки” се провежда в партньорство с Българския дарителски форум и подкрепя Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). За последното си девето издание кампанията набра 55 124,83 лв., които бяха дарени за подготовката и участието на младите български олимпийци по природни науки в международни състезания. И тази година кампанията застава зад младите олимпийски надежди на България от отборите по биология, математика, астрономия, астрофизика, информатика, лингвистика, физика и химия с цел подпомагане на доброто им представяне чрез организиране на допълнителни обучения, лабораторни занимания и специализирана подготовка по съответните научни дисциплини.

“Операция “Жълти стотинки" ще се проведе в периода октомври-декември 2021 г. За да продължи успешният път на младите учени, е необходима регулярна финансова подкрепа, която да обезпечи подготовката, пътуването и участието им в състезания. И тази година дарителската инициатива ще допринесе за набирането на повече средства, популяризирането на каузата на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и постигнати благодарение на тях успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

Автор на статията


Споделете статията

Четете още