Еврокомисията: Водата не е неизчерпаем ресурс

Водата не е неизчерпаем природен ресурс. Въпреки че ние в Европа сме благословени с огромно водно богатство и разчитаме на водата навсякъде в нашата дейност, това богатство е под нарастващ натиск от глобалното затопляне, загубата на биологично разнообразие, замърсяването, свръхконсумацията, структурно лошото управление и неустойчивото използване на земята и почвата. Последствията са болезнено видими. Това каза заместник председателят на Европейската комисия и вицепрезидент по Европейската зелена сделка Марош Шефкович при откриването в Брюксел на тазгодишната Зелена седмица на Европейската комисия. Той и Флорика Финк-Хойер, ръководител на Генерална дирекция „Околна среда" в ЕК, дадоха старт на двудневни дискусии, посветени тази година на водата.

По-рано днес ЕК разпространи проучване на Евробарометър на тема „Отношението на европейците към околната среда", според което гражданите на ЕС продължават да изразяват висока степен на загриженост за околната среда, чието опазване според тях е проблем, който ги засяга лично.

Повече от три четвърти от анкетираните в проучването заявяват, че въпросите, свързани с околната среда, оказват пряко въздействие върху тяхното ежедневие и здраве. 84% от респондентите са съгласни, че законодателството на ЕС е необходимо за опазването на околната среда в тяхната страна. Тези данни са почти идентични с резултатите от предишно проучване от 2019 г., което подчертава значението на европейските екологични политики.

Гражданите са загрижени и за разходите, свързани със замърсяването. 92% от тях заявяват, че дружествата следва да заплащат разходите за пречистване от замърсяване, докато 74% смятат, че публичните органи следва да поемат разходите. Европейците смятат, че насърчаването на кръговата икономика е най-ефективният начин за справяне с екологичните проблеми в 11 държави членки. Като цяло съществува готовност за по-устойчиво поведение на потребителите, като почти шест от всеки десет респонденти са готови да плащат повече за устойчиви продукти, които са по-лесни за поправка или рециклиране и са произведени по екологично устойчив начин.

Автор на статията

Христо Николов Христо Николов


Споделете статията

Четете още