Маркират млади орли със сателитни предаватели

https://www.24chasa.bg/region/article/10022939 www.24chasa.bg

7 млади „малки кресливи орли” от няколко гнезда в страната ще бъдат маркирани със сателитни предаватели в следващите дни. Тази година за първи път ще бъдат поставени предаватели на птици от Североизточна България. Поставянето ще бъде извършено от специалисти, които вече имат опит и ще бъде абсолютно безопасно за птиците. Теглото на един предавател е по-малко от 3% от телесното тегло на птиците, както се препоръчва и е прието от повечето изследователи. Сателитните предаватели ще бъдат поставени на гърба на птиците посредством тефлонови ремъци, което е най-разпространената и надеждна техника, практикувана в света.

Маркираната птица свиква бързо и лесно с предавателя. Той въобще не пречи на нормалното й ежедневие и тя осъществява ежедневните си дейности – лов, почивка, полет и други без да среща затруднения поради наличието на предавателя.

За двата размножителни сезона през 2020 и 2021 г. ще бъдат маркирани 10 малки кресливи орли, което е представителна извадка за вида в страната. Птиците, които ще бъдат маркирани ще са от гнезда от различни защитени зони от „Натура 2000” в България”. На 2 и 3 август представители на Българското дружество за защита на птиците ще маркират орлета в защитената зона „Суха река“.

„Поставянето на сателитни предаватели на млади кресливи орли ще позволи да проучим по-дълбоко и този вид и най-вече да получим по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на вида. Проследяването на орлите със сателитната телеметрия ще послужи и за нещо още по-важно, а именно идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция” – добавят спецалистите