Броят на децата в детски ясли в област Добрич расте постоянно

https://www.24chasa.bg/region/article/10112499 www.24chasa.bg

Броят на децата в детски ясли в област Добрич намалява от 2015 г., когато са били 574, а през 2020 г. са 499 – съобщават от регионалния отдел „Статистически изследвания”.

Движението през годините е – за 2016 г. - 640, за 2017 г. – 552, за 2018 г. – 579, за 2019 г. – 511.През тези години броят на децата в областта расте, като през 2015 г. те са 539, а през 2020 г. – 580. Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2020 г. се запазва без изменения. Пребладават децата на 2-годишна възраст - 81.4%, а децата на 1 година са 18.6%.

11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях има в областта към 31.12.2020 г. – добавят от статистиката. Самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 587 места, а яслените групи в състава на ДГ са 80.

Осигуреността с места в детските ясли общо за област Добрич, е 17.1 на 100 деца до 3-годишна възраст, като в сравнение с 2019 г. нараства с 0.7 процентни пункта. За страната стойността му е 17.7% и намалява с 0.2 процентни пункта, спрямо 2019 година..

В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.9%, а за област Добрич е 14.8%.

Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 195 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 75, като 58 от тях са медицински сестри.