Расте строителството на жилищни сгради в Добричко

https://www.24chasa.bg/region/article/10147475 www.24chasa.bg
СНИМКА: Евгени Цветков

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 68 жилища в тях и със 7208 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 5507 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие, броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 50.0%, а застроената им площ и броят на жилищата в тях съответно с 80.0 и 142.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от 51.4%, както и разгънатата им застроена площ - със 77.7% .

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 40.0%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ съответно с 36.0 и 17.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 15.0%, докато общата им застроена площ нараства с 43.2%.

През второто тримесечие на 2021 г. в област Добрич е започнал строежът на 39 жилищни сгради с 52 жилища в тях и с 5756 кв. м РЗП и на 6 други сгради с 3679 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие, започнатите жилищни сгради се увеличават с 56.0%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно с 73.3 и 28.4%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад от 68.4%, а тяхната РЗП е с 46.9% по - малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват със 77.3%, жилищата в тях - със 126.1%, а разгънатата им застроена площ - със 147.7%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 40.0% , докато общата им застроена площ нараства с 83.3%.