Увеличават заплатите на кметовете на кметства във Варна

https://www.24chasa.bg/region/article/10168573 www.24chasa.bg

Увеличение на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Варна одобриха членовете на ПК „Финанси и бюджет“.

До настоящия момент размерът на възнагражденията не е актуализиран въпреки промените в постановление на Министерския съвет от 2019 г., с които се даде възможност индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства да се определят до размера на заплатата на министър. А основното месечно възнаграждение на министър е обвързано със средномесечните заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, които се преизчисляват на всеки три месеца.

При определяне на възнагражденията е взет под внимание броят на жителите на селата. Кметовете на Каменар и Тополи ще получават по 1 740 лв., а на Звездица и Константиново – по 1 440. Заплатата на кмета на най-малкото село в общината – Казашко, ще е в размер на 1 320 лв.

На днешното заседание на комисията бяха одобрени и промени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна.

След дебати членовете на ПК „Финанси и бюджет“ решиха комисията, оценяваща младежките проекти, да се състои от 7 членове – трима представители на администрацията, трима общински съветници и един външен експерт. Предложението за този състав на комисията беше направено от председателя на местния парламент Тодор Балабанов.