Стара Загора на 5-о място по заплати - средната е 1360 лева

https://www.24chasa.bg/region/article/10247169 www.24chasa.bg
В областта най-ниска е безработицата в община Стара Загора - 2,6%. СНИМКА: Ваньо Стоилов

Безработицата намалява - 4,1% през август

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2021 г. е 1336 лв., за май - 1376 лв., и за юни - 1366 лв., показват данните на НСИ.

През второто тримесечие средната месечна заплата в областта е 1360 лв. Това нарежда на пето място областния град Стара Загора, който е шестият по население в страната след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

Икономическите дейности, където е регистрирано

най-голямо

увеличение на

възнагражденията,
са “Хотелиерство и ресторантьорство” - с 35,4%, и “Култура, спорт и развлечения” - с 9,7%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 0,6%.

Спрямо същия период на 2020 г. през второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 12,9%, като в обществения сектор растежът е с 15,1%, а в частния - с 11,3%.

Бюрото по труда в Стара Загора отчита, че безработицата през август 2021 г. е 4,1% при 4,9% за страната. В сравнение с август 2020 г. безработицата е намаляла с 2,7 пункта.

Към 31 август 2021 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта е 6052, като спрямо юли е отчетено намаление със 159 души. В сравнение с август 2020 г. регистрираните безработни намаляват с 3966 души.

С най-ниско

равнище на

безработица
от областта са общините Стара Загора - 2,6%, и Казанлък - 3,1%. Най-много са безработните в общините Николаево - 36%, и Братя Даскалови - 25,1%.

При тези данни област Стара Загора е на шесто място след София, Варна, Габрово, Бургас и Добрич.

Новите безработни през август са 940. От сектор “Услуги” останалите без работа са най-много - 36,7%, в сектор “Индустрия” са 27,5%. От тях 3447 жени, а 2605 мъже.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в Бюрото по труда над 1 г. са 1057 човека, т.е. 17,5% от всички. Спрямо юли 2021 г. броят им намалява с 19 лица.

През август на работа са постъпили 614 безработни лица при общо обявени 806 свободни работни места. 115 от назначените са с работническа специалност, 197 души са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация.