Обсъждат Дунав мост - Силистра като естествен завършек на скоростния път до Одрин

https://www.24chasa.bg/region/article/10265807 www.24chasa.bg
бщина Силистра участва с презентация на тема: „Дунав мост Силистра - Кълъраш естествен завършек на скоростен път по направлението Силистра - Шумен - Ямбол - Лесово - Одрин"

XIV Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е сред най- мащабните научно-професионални форуми в областта на транспортната инфраструктура в България и региона.

Форумът се провежда в гр. Несебър на 7 и 8 октомври 2021 г.

Община Силистра участва с презентация на тема: „Дунав мост Силистра - Кълъраш естествен завършек на скоростен път по направлението Силистра - Шумен - Ямбол - Лесово - Одрин", представена от д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, инж. Тихомир Борачев зам.-кмет „Устройство на територията“ и главния архитект Марин Неделчев.

По време на форума Десислава Паунова - представител на АПИ, с презентация посочи като приоритет за следващия програмен период изграждането на мост Силистра-Кълъраш.

Конференцията събира на едно място изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции за провеждане на активна политика за развитие и сближаване на регионите от и извън ЕС в контекста на геостратегическото значение на Европейски транспортенкоридор №9. Тя се провежда ежегодно от 2007 г. насам.

Организаторите ѝ са: Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ, Институт по транспортно строителство и инфраструктура, Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) - Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. с международно участие“ е най-големият форум в областта на транспортната инфраструктура в България и на Балканите, утвърден в представянето и обмена на иновативни идеи и решения в изграждането, поддържането и управлението на транспортната инфраструктура.