Данъкът за такситата в Пловдив остава 300 лв. и през 2022 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/10285415 www.24chasa.bg
Такситата в Пловдив ще плащат данък от 300 лв. и през 2022 г. Снимка: Архив

Община Пловдив предлага годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г.  отново да бъде намален до 300 лв. Това е записано в проекта за промяна на Наредбата за определянето размера на местните данъци.

По Закона за местни данъци и такси Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв., като това трябва да се случи в срок до 31 октомври на предходната година.

 Промяната на таксата е в резултат от подаденото до кмета искане от сдружение „Асоциация на таксиметровите водачи -  Пловдив”, подкрепено с подписи на таксиметрови шофьори за нов размер на налога.

От началото на 2019 г. данъкът върху таксиметровия превоз на пътници в Пловдив е в годишен размер от 750 лева.

През 2021 г. общините получиха компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данъка върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз. За 2022 г. не е предвидена такава компенсация и от общините се изисква да проявят самостоятелност и автономност при планирането на приходите за 2022 г. от този вид налог.

Финансовите разчети показват, че събраните суми от данъка върху таксиметров превоз на пътници в Община Пловдив за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. са в размер на 685 163,64 лв., за 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. -  506 252,70 лв., а от началото на т. г. до 30 септември постъпленията са 207 400,00 лв. Прогнозата за очакваните приходи за 2022 г. по този параграф е  300 000,00 лв.

По данни на ОП „Организация и контрол на транспорта” към месец октомври има издадени 1396 разрешения за таксиметров превоз на пътници. Анализите показват, че чрез намаляване на въпросния данък ще се стигне до запълване на квотата от 2000 таксиметрови автомобила, работещи на територията на Община Пловдив. Според очакванията по този начин ще се подобри и качеството на предлаганата услуга в този сектор.

В срок от 14 дни заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по проекта на наредбата на е-mаil адрес: mdt@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1. Проектът за промяна на наредбата е качен на сайта - plovdiv.bg (https://bit.ly/3BI4x0P).