Актуални данни за обхвата на ваксинирането в училищното образование, област Силистра

https://www.24chasa.bg/region/article/10292495 www.24chasa.bg

Към 15 октомври средният за област Силистра процент на ваксинирани педагогически специалисти е 38, 2 %, а за непедагогическия персонал – 37 %. Включени са и малък брой хора с незавършен ваксинационен цикъл.

Това представлява растеж спрямо данните от месец август, когато делът на ваксинираните педагогически специалисти, вкл. и с незавършен цикъл, бе 33, 3 %.

Положителен момент е че вече има и ваксинирани 135 ученици. Ваксинираните ученици от гимназиален етап са 2, 2 %. Единични случаи има и на ваксинирани деца над 12 години в основни училища.сподели началникът на регионалния инспектораят в Силистра д-р Габриела Миткова

Училищата с дял ваксинирани учители над 50 % са 7. Най- високият процент на ваксинирани педагогически специалисти е в Начално училище „Светлина“, с. Поройно – 85, 7 %. След тях се подреждат основните училища в с. Ситово, Черник и Брадвари (между 62 и 66 %).

В интервала между 30 и 50 % ваксинирани учители са 21 училища.

Останалите 16 училища са под 30 % ваксинирани учители.

В област Силистра на обучение от разстояние в електронна среда са 9 паралелки от общо 493 в дневна форма на обучение. Това прави 1, 8 %. Причината е карантиниране на учениците след установен положителен тест на съученик.

В тези паралелки се обучават 244 ученици от общо 9346 ученици в областта от І до ХІІ клас в дневна форма на обучение. Карантинираните и преминалите на ел. обучение са 2, 6 % от учениците.

По общини тези паралелки са: Дулово – 4, Силистра – 3, Тутракан – 2.

За 8 от паралелките карантината приключва до 17. 10. 21 г. (неделя) и в понеделник се връщат в клас. За деветата паралелка периодът е до 20. 10. (сряда) включително.

От понеделник, по разпореждане на РЗИ, на обучение от разстояние в електронна среда с редуване преминават част от паралелките в най- голямото училище в област – СУ „В. Левски“, Дулово. От 18 до 29. 10. 2021 г. на електронно обучение са паралелките от VI, IX и Х класове. От 02 до 12. 11. 2021 г. те се разменят с паралелките от V, VIII и ХI класове. Извън ротацията, в присъствена форма на обучение и през двата периода остават паралелките от І – ІV клас, VІІ и ХІІ клас.

Така, ако днес не възникнат нови отделни случаи на карантиниране на паралелки, ще започнем новата седмица с 12 паралелки на обучение в електронна среда – 1 от тази седмица и 11 в средното училище в Дулово (284 ученици).