Стартира национална кампания за превенция на трафика на хора

https://www.24chasa.bg/region/article/10299112 www.24chasa.bg

По повод днешния Европейски ден за борба с трафика на хора стартира втората част на кампанията за превенция на трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация, под надслов „Не си играй със съдбата им“. Тя се организира от ГДБОП и Националната комисия за борба с трафика на хора и е с подкрепата на Мултидисциплинарната платформа за сътрудничество в сферата на тежката и организираната престъпност /ЕМРАСТ/. Дейностите на кампанията ще се осъществяват в 26 европейски държави.

Акцентът на втората част от кампанията е поставен върху ползването на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик. Търсенето на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът знае това, той е съучастник в престъпление и неговите постъпки също подлежат на наказание и санкции. 

„Не си играй със съдбата им“ ще се разпространи отново на територията на страните на произход на жертви на трафик, както и в страните на дестинация. „Страни на дестинация“ са тези държави, в които трафикантите експлоатират жертвите си, а клиентите им ползват техните услуги.

Годишно по данни на Прокуратурата на Р България над 300 души стават жертви на сексуална експлоатация. Обичайно това са млади жени и момичета, търсещи възможноси за по-добър живот в страните от Западна Европа. От началото на годината в специализираните услуги към Националната комисия за борба с трафика на хора 13 пострадали от трафик с цел сексуална експлоатация са получили закрила и подкрепа. 

Местната комисия за борба с трафика на хора – Русе проведе редовно заседание и се присъедини към Националната кампания с поредица от събития:

- информационна кампания сред ученици и студенти от Русенски университет „А. Кънчев“ – изработване на тематични табла, раздаване на брошури и книжки с комикси, съдържащи информация за борбата с трафика на хора, провеждане на викторини с награди, свързани с аспектите и факторите, обуславящи трафика на хора (със съдействието на Ученическия съвет на ПГСАГ „П. Пенев“);

- предоставяне на институции и организации, ангажирани с проблема трафик на хора, на пакети с информационни материали и наръчници за превенция на трафика на хора, осигурени от Националната комисия за борба с трафика на хора; 

- информационни дейности, насочени към развиване и надграждане на информираността на уязвими общности и рискови групи относно проблема трафик на хора;

- участие в обучение на тема „Противодействие на трафика на хора“, организирано в рамките на съвместната програма на Съвета на Европа и Европейската комисия „JUSTROM 3“

- участие в онлайн Международна конференция (19-22 октомври 2021г.) на тема „Стратегии за излизане от трафика на хора и сексуалната експлоатация в Дунавския регион“, организирана от Улмския алианс срещу трафика на хора (гр. Улм – Германия) и подкрепена от полицейското управление на провинция Баден – Вюртемберг.