Община Костинброд организира кампания за събиране на отпадъци от бита

https://www.24chasa.bg/region/article/10303218 www.24chasa.bg

Община Костинброд съвместно с “Unitrade 2011” организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита от територията на Община Костинброд.

Кампанията има за цел да улесни жителите на общината, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете.

Кампанията стартира на 23-24 октомври 2021г., като предвиждаме организирането на извозване в определени дни през есента.

Заявки може да подадете на тел: 0878/ 44 82 83-Община Костинброд.

Материалите, които ще се събират, следва да бъдат изнесени и до тях да бъде осигурен достъп.

ИУЕЕО - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване- по ценоразпис

Печки, хладилници, перални, микровълнови фурни, телевизори, монитори и друга техника;

ОЧЦМ - отпадъци от Черни и Цветни метали- по ценоразпис

Желязо, мед, месинг, алуминий, олово, неръждаема стомана и други;

НУБА - негодни за употреба батерии и акумулатори- по ценоразпис;

Хартия - по ценоразпис;

Пластмаса-битова - по ценоразпис;

Излезли от употреба автомобилни гуми - безвъзмездно предаване.