10,1% e безработицата в Северозапада

https://www.24chasa.bg/region/article/10306633 www.24chasa.bg

Равнището на регистрираната безработица през месец септември на територията на областите Видин, Враца и Монтана е 10.1%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 2.2 процентни пункта – от 12.3% през септември 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.4 процентни пункта. За сравнение, равнището на безработица за страната през септември е 4.7%, което е рекордно ниска стойност.

Регистрираните безработни през месеца са 17 478, което е с 632 по-малко от август и с 3 791 или със 17.8% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 1 602 безработни, като техният брой е нараснал с 66 лица спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 403 лица. Други 83 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През септември 1 337 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 239 спрямо август и намаление от 316 спрямо същия месец на предходната година. Други 68 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

84.5% от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика със съдействието на Бюрата по труда. От общо започналите работа най-много са наети в сектора на образованието – 17.1%, следвани от търговията – 14.1%, държавното управление – 13.8%, преработващата промишленост – 13.5%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 6.9%, строителството – 4.7%, хотелиерството и ресторантьорството – 4.6%, селското, горското и рибното стопанство – 3.7%, административните и спомагателните дейности – 3.4%, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци – 2.8%, професионални дейности и научни изследвания– 2.2% и др.

446 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 239 по програми и мерки за заетост и 207 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 2 892 безработни лица, като само през септември са сключени трудови договори с нови 211 безработни лица.

През месеца по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40 реализирана по реда на ПМС 213/2021 г., са били одобрени 9 работодатели за получаване на финансова подкрепа от държавата за запазване заетостта на 465 работили през юли лица. С Постановление на Министерски съвет № 322 от 07 октомври 2021 г. мярката е удължена до края на годината.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 1307 или с 513 (64.6%) повече от предходния месец и с 95 (6,8%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в образованието (33.3%), преработващата промишленост (22.6%), следвани от държавното управление (20.0%), търговията (10.4%), административните и спомагателните дейности (3.5%), хотелиерството и ресторантьорството (2.5%), доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци – 2.4%, строителството и селското, горското и рибното стопанство (по 1.7%), професионални дейности и научни изследвания (1.0%), транспорта (0.9%) и др.

Най-търсените професии през месеца са: готвачи, сервитьори и бармани; работници в кухня; монтажници; техници; шивачи; камериери; продавачи; машинни оператори; учители и други педагогически специалисти; лекари и медицински персонал, шофьори; общи работници; работници консервна фабрика и други.