112 са утвърдените приемни семейства във Велико Търново и региона

https://www.24chasa.bg/region/article/10312621 www.24chasa.bg

Момиче от приемно семейство, което през октомври навърши пълнолетие, роди свое дете и го кръсти на приемната си майка в знак на благодарност за полаганите грижи. Новороденото е настанено при същите приемни родители, които са отгледали майка му. Такива вдъхновяващи истории разказват от екипа на проект „Приеми ме 2015“, който Община Велико Търново продължава да реализира в партньорство с Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към септември 2021 г. на територията на област Велико Търново са утвърдени общо 112 приемни семейства, като най-много те са в община Павликени- 35 приемни семейства, следвани от община Велико Търново с 20 утвърдени приемни семейства и община Полски Тръмбеш, където са утвърдени 15 приемни семейства, съобщават от местната администрация.

Приемните родители, при които има настанени деца, са 81, като те отглеждат 113 деца в риск.

От всички 113 настанени деца, само 15 деца са с увреждания, от които 11 в община Павликени и 4 в община Стражица.

Съобразно възрастта на настанените деца най-голям е делът на децата от 6 до 14 г. – 50 деца, следван от децата от 0 до 3 г.- 27 деца , от 14 до 18 г. са 19 деца и на възраст от 3 до 6 г. са 17 деца.

От началото на 2021 година са изведени 37 деца. От тях 3 деца от община Велико Търново, 8 деца от община Горна Оряховица, 3 деца от община Елена, 14 деца от община Павликени, 3 деца от община Свищов, 1 дете от община Лясковец и 5 деца от община Полски Тръмбеш.

Девет от децата, които са напуснали приемните семейства, са реинтегрирани в биологичните си семейства, 9 деца са осиновени в страната, 4 деца са осиновени в чужбина, 9 деца са настанени в друга социална услуга в общността, 1 от децата е осиновено от приемното семейство, 1 дете е настанено в друго приемно семейство и 4 от децата са навършили пълнолетие.

От началото на 2021 година са утвърдени 5 нови приемни семейства, от които 2  в община Павликени и 3  в Община Свищов.

Проект „Приеми ме 2015“ продължава с европейско и държавно финансиране и през 2022 г.