Удължава се срокът на конкурс „Знание и растеж“ за 2021/2022 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/10331740 www.24chasa.bg

Поради постъпили редица запитвания и усложнената епидемична обстановка, Фондация „Русе – град на свободния дух“ удължава крайния срок на конкурса за проектни предложения по програма „Знание и растеж“ за 2021/2022 година до 17:30 часа на 5 ноември 2021 г., съобщават от община Русе.
Конкурсът цели да бъдат подкрепени проекти в областта на науката, образованието, новите технологии, личностното израстване и историята. Основен приоритет в проектните предложения трябва да бъде получаването и споделянето на знания и затвърждаването им с личен опит. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора и за развитието на Русе.
В конкурса могат да участват културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. Едно от задължителните условия е кандидатите да имат собствен финансов принос в размер на 30% от стойността на проекта. С приоритет ще бъдат разглеждани проекти, които обединяват повече от три институции или организации, активно участващи в реализирането на проекта и предлагат над 50 % собствен финансов принос.
Максималната продължителност на проектите e 12 месеца, а реализацията им обхваща периода 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
Повече информация е публикувана в Насоките за кандидатстване, в сайта на Фондация „Русе-град на свободния дух“ www.free-spirit-city.eu.
За улеснение на кандидатите са планирани консултации с експерти на Фондация „Русе-град на свободния дух“. За целта е необходимо да се свържете с екипа на телефон 0879 928 718/ 0886 002 940 или на електронен адрес: rusefreespiritcity@gmail.com
Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев“№45, сградата на СБА. Поради ограничения достъп в сградата в изпълнение на противоепидемичните мерки документите се оставят на специално обособено за целта място във входа на сградата до 17:30 часа на 5 ноември 2021 г.
Попълненият апликационен формуляр (Приложение1) в Word трябва да бъде изпратен и на e-mail: rusefreespiritcity@gmail.com
Проектите ще се оценяват от комисия, утвърдена с решение на Управителния съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu (Секция “За нас” >> Подсекция „Конкурс 2021/2022 година – Резултати”) не по-късно от 25 ноември 2021 г.