Близо 180 кг опасни битови отпадъци събраха в Стара Загора

https://www.24chasa.bg/region/article/10428386 www.24chasa.bg
Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци в Стара Загора. Снимка: Община Стара Загора

Предаването им е безплатно за гражданите

За четвърта поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съобщиха днес от общината.

В началото на миналата седмица в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете "Зелен клин" и "Артилерийски“ на Стара Загора, бяха предадени близо 180 кг опасни битови отпадъци - остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност и живачни термометри. За поредна година лекарствата с изтекъл срок на годност също бяха сред опасните отпадъците, които най-често гражданите предаваха за обезвреждане.

Кампанията беше проведена при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID–19.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно /пролет и есен/ с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година, казаха още от общината.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора в землището на село  Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия, гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което те се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.