Близо 130 жертви на насилие са потърсили помощ в център „Търновград“ т.г.

https://www.24chasa.bg/region/article/10440039 www.24chasa.bg
Шефката на социалната дирекция в общината Росица Димитрова бе на срещата

За втора поредна година Комплекс „Кризисен център за лица „Търновград“ отбеляза 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. По инициатива на управителя на услугата Наталия Петкова се проведе работна среща с представители на екипа по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“.

Адв. Доброслава Керекова – координатор на пилотния център по проекта, представи идеята на проекта с фокус превенция и осигуряване на правна помощ на уязвими социални групи. На срещата бе обсъдена съвместната бъдеща дейност в подкрепа на жертвите на насилие и осигуряване на правна помощ, като бяха засегнати случаи на потребители, които в момента са настанени в Кризисния център, съобщиха от общината.

От разкриване на Кризисния център за лица „Търновград“, град Велико Търново през месец май 2020 г. до момента помощ и подкрепа от екипа на услугата са потърсили общо 234 души, като от тях подслон са получили 65 лица и 36 деца.

От началото на годината общо 129 лица са получили подкрепа, като на 32 лица и 18 деца е осигурен подслон и защитена среда, оказана е емоционална подкрепа, кризисна интервенция.

За периода от януари до ноември 2021 г. най-голям е броят на потребителите в услугата, които са жертви на физическо и психическо насилие. Общо 35 потребители (17 лица и 18 деца) от настанените през 2021 г. в Кризисния център са жертва на домашно насилие, като от тях 11 са случаите на жени жертва на физическо и психическо насилие, а 6 лица са преживели емоционално насилие.

„По свое желание отново в дома си са се върнали 4 лица и 11 деца, с увереността, че насилието повече няма да се повтори. Това се случва най-често при семейства от малцинствени групи, при които насилието в дома се счита за нещо „приемливо и нормално“. Повечето пъти жертвите се оказват икономически зависими от своите насилници и това ги кара да се върнат отново при тях. Друг фактор е ниското ниво на образование и социален статус, което ги прави напълно зависими от техните насилници“, обясни Наталия Петрова - управител на услугата.