На Никулден в Шабла откриват нов Морски клуб

https://www.24chasa.bg/region/article/10469789 www.24chasa.bg

В рибарското селище „Кария“–Шабла, е изграден нов Морски клуб. Домакините планират той да бъде открит на 6 декември –Никулден, от 11.ч. с празничен водосвет ,отслужен от отец Павел.

Проектът „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“ е одобрен с договор от март3.2020 г. и се осъществява по Стратегията на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ „Шабла-Каварна-Балчик”, финансирана от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот“. Той е в съответствие и със следната специфична цел - „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство“.

Новоизградената и оборудвана двуетажна сграда ще предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

Проектът е на обща стойност в размер на 310 772,31 лв без ДДС.