ЕНЕРГО-ПРО спря захранването на обекти на „ВиК”- Видин

https://www.24chasa.bg/region/article/10469792 www.24chasa.bg

Дълг от 515 хиляди лева към „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги”, голяма част от който е в просрочие от началото на предходния месец, налага преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на „ВиК”- Видин – съобщават от елетрокомпанията. Крайната мярка влиза в сила от 6 декември 2021 г. и се налага, за да бъде ограничено натрупването на допълнителни задължения, които биха довели до сериозни оперативни затруднения за ЕНЕРГО-ПРО. За критичната ситуация е алармирано Министерството на регионалното развитие и благоустройството, принципал на „ВиК”- Видин.

Натрупването на задължения във ВиК-отрасъла се случва в трудна ситуация на пазара на електроенергия и ликвидна криза в сектор електроразпределение, резултат от ръста на цената на електроенергията на енергийната борса. ЕНЕРГО-ПРО няма възможност да кредитира просрочията, особено в големи размери. В тази връзка и с цел ограничаване на натрупване на допълнителен дълг и с оглед запазване стабилността на енергийната система се налага спиране на електрозахранването до погасяване на задълженията.