Над 15 специалности събира университетската детска болница в Бургас

https://www.24chasa.bg/region/article/10472532 www.24chasa.bg
Така ще изглежда новият корпус на онкоцентъра.

Преди месец общинският съвет разреши строежа на корпус към Комплексния онкологичен център - в новата 9-етажна сграда ще бъдат събрани най-важните медицински звена и апаратура

Община Бургас успя да стартира ключови проекти, които ще гарантират медицина на световно ниво. Това се случи въпреки тежката ситуация покрай пандемията от коронавирус и няколко пика на заразата в област Бургас заради струпването на хиляди туристи през лятото.

Новите проекти окончателно ще преобърнат досегашната тенденция бургазлии да се лекуват в столицата и в чужбина.
Прекратяването
на т.нар. здравен
туризъм бе една
от целите, които
си постави кметът
Димитър Николов още в първия мандат и която последователно се реализира през годините. Затова помогнаха и частни инвестиции в здравеопазването в региона.

В края на октомври с решение на общинския съвет бе дадена зелена светлина за строежа на дългоочакания корпус към Комплексния онкологичен център (КОЦ) и разкриване на медицински център, който ще осигурява по-лесен достъп на пациентите до лекарите.

В новата 9-етажна сграда ще бъдат събрани най-важните звена и апаратура - линеен ускорител, ПЕТ скенер, мини инвазивна хирургия от трето ниво, каквито до момента липсваха не само в Бургас, но и в цяла Югоизточна България, казва управителят на бургаския КОЦ проф. Христо Бозов.

Високотехнологичната апаратура ще превърне онкологичния център в най-модерния в страната, убеден е кметът Димитър Николов, който неведнъж е коментирал, че здравеопазването е сред основните му приоритети.

Проектът за разширяване на Комплексния онкологичен център стартира преди 4 г., а с изграждането му под един покрив ще се съберат всички лечебни дейности. Предвидена е и учебна база за студентите от Медицинския факултет към бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Разкриването на факултета преди 2 г. бе другата голяма крачка към вдигане нивото на здравеопазването в региона.
Теренът, на който
ще се изгражда новата
медицинска база, е
общинска собственост
и е точно до съществуващата сграда на КОЦ.
Като заведение за болнична помощ Комплексен онкологичен център не може да сключва договори с НЗОК по клинични пътеки и амбулаторни процедури за извънболнична медицинска помощ, което ограничава достъпа до специалистите и медицинската апаратура.

В медицинския център
всеки лекар от КОЦ
ще преглежда
срещу направления”,
обяснява проф. Бозов.

В последните дни на ноември в Бургас започна и изграждане на Национална онкологична болница, чийто инвеститор е собственикът на УМБАЛ “Дева Мария” Семир Абумелих. Проектът е на стойност 50 млн. лв. - новата болница ще е с 12 хил. кв. метра застроена площ и ще бъде свързана с топла връзка на 5 нива с УМБАЛ “Дева Мария” във Ветрен.

Онкоболницата ще е на 12 етажа, ще има партерен и два подземни. Двете подземни нива са предвидени за лъчелечение и нуклеарна медицина.

Болницата ще има два линейни ускорителя, ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс с възможност за планиране на лъчелечение, брахитерапия, компютърен томограф и циклотрон. Диагностично-консултативен център ще бъде разположен на партерния етаж, а 10 специалности ще си разделят 8 етажа.

Изграждането на специализирана детска болница е другият мегапроект, на който бе даден тласък през годината. Подкрепата за развитие на здравеопазването е част от стратегията на община Бургас за осигуряване на добър жизнен стандарт на жителите и е основен приоритет в програмата за управление на местната власт през последния мандат на настоящия управленски екип.

В програмата, приета от местния парламент, бяха заложени няколко задачи, а основната за периода 2019-2023 г. е изграждане на специализирана педиатрична болница, която ще обслужва пациенти от целия Югоизточен регион.

До края на декември се очаква кметът Николов да внесе в Министерството на здравеопазването заявление за получаване на предварително съгласие за създаване на специализираното здравно заведение.

Срокът за реализиране на проекта е до 20 месеца от датата на получаване на съгласие за създаване на лечебното заведение от Министерския съвет. Средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на детската болница ще бъдат осигурени, като се използват всички възможни източници за финансиране - безвъзмездни грантове по оперативни програми, кредитни средства, а при необходимост и собствен ресурс извън вече инвестирания, обясняват от общината.

Детската болница
ще бъде от трето ниво
на компетентност
и ще предлага специалностите “Педиатрия”, “Пулмология”, “Гастроентерология”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Нефрология”, “Хематология”, “Обща хирургия”, “Офталмология”, УНГ, “Кожни болести” и “Алергология”, “Дерматология”, “Физикална и рехабилитационна медицина”, “Анестезиология и интензивно лечение”, “Образна диагностика”, клинична лаборатория, микробиология и спешна медицина.  

Плановете предвиждат болницата да е 100% собственост на община Бургас Тя ще работи в пряко сътрудничество с Медицинския факултет и Факултета по обществено здраве и здравни грижи на университета “Проф. д-р Асен Златаров”.

Общината вече е инвестирала усилия и средства за изграждане на добре планирана инфраструктура, която да отговаря на нуждите на увеличения трафик, добра транспортна обвързаност на обекта, тъй като ефективността на мерките и адекватната грижа се влияят пряко от времето за реакция.

Болницата ще се строи на общински терен в кв. “Зорница” близо до УМБАЛ-Бургас, с която ще има изградена топла връзка.
В средата на 2020 г.
Бургас сключи
споразумение за
осигуряване на
техническа помощ
с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), което трябваше да осигури консултантска помощ за проучване на потребностите и очакванията от специализирани педиатрични грижи, след което да разработи концепция и проекти към нея.

След конкурс, организиран от ЕИБ, за изпълнител беше определен испанският консорциум IDOM, в който са включени специалисти с различна експертиза и от цял свят. Към момента експертният екип от чуждестранни консултанти приключва работата си по първия етап на проекта - представяне на анализ на потребностите от специализирани педиатрични грижи и функционален проект за обхвата на дейността на болницата.

След представянето на проекта и постигането на консенсус между общината и експертния екип трябва да бъдат предприети стъпки за изпълнение на условията за разрешаване на дейността на бъдещото лечебно заведение съгласно Закона за лечебните заведения и останалата действаща нормативна уредба.
Процедурата за
създаване на
детската болница
преминава през
няколко етапа
- получаване на предварително одобрение от правителството, учредяване на търговско дружество съгласно Търговския закон и издаване на разрешение от министъра на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност.

Решението за изграждане на университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване бе взето на заседание на общинския съвет през 2020 г., припомнят от община Бургас.