Община Димитровград приема предложения за литературни награди „Пеньо Пенев” 2022 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/10665129 www.24chasa.bg

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с

Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕМА

Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022г.

Национална литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

1. Еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия;

2. Веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май.

3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

Международна литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

1. На чуждестранни автори за високи творчески постижения и принос в развитието на световната поезия.

2. На всеки четири години, по начина и условията, валидни за националната награда.

3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

Предложения за носител на литературните награди „Пеньо Пенев” се правят от:

1. Кмета на Община Димитровград;

2. Председателя на Общински съвет Димитровград;

3. Обществени организации и творчески формирования;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

5. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата.

6. Културни институции.

Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата.

Аргументираните предложения за наградите се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15, не по-късно от 20 февруари 2022г. Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл.

Носителите на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” се определят от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград. Предложените от комисията лауреати се утвърждават с решение на Общински съвет – Димитровград. Наградите „Пеньо Пенев“ се връчват от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април – 7 май 2022г.), като лауреатите получават диплом, пластичен знак и парична награда.

Телефон за справки: 0391/68282

ЛАУРЕАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 • Дамян Дамянов – 1970г.

 • Евтим Евтимов – 1972г.

 • Матей Шопкин – 1974г.

 • Николай Христозов – 1976г.

 • Андрей Германов – 1978г.

 • Божидар Божилов – 1980г.

 • Петър Караангов – 1982г.

 • Любомир Левчев – 1984г.

 • Петър Анастасов – 1986г.

 • Стефан Цанев – 1988г.

 • Валери Петров – 1990г.

 • Александър Геров – 1992г.

 • Христо Фотев – 1994г.

 • Константин Павлов – 1996г.

 • Павел Матев – 1998г.

 • Николай Кънчев – 2000г.

 • Иван Цанев – 2002г.

 • Иван Динков – 2004г.

 • Петко Братинов – 2006г.

 • Ивайло Балабанов – 2009г.

 • Екатерина Йосифова – 2010г.

 • Ангел Ников – 2012г.

 • Калин Донков – 2014г.

 • Петко Каневски – 2016г.

 • Георги Ангелов – 2018г.

 • Иван Гранитски – 2020г.

ЛАУРЕАТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 • Булат Окуджава – 1990г.

 • Йоздемир Индже – 2010г.

 • Веселин Ракчевич – 2014г.

 • Михаил Синелников – 2018г.

ЛАУРЕАТИ НА СПЕЦИАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 • Кръстьо Кръстев – 2014г.

 • Демир Демирев – 2016г.