Безработицата в областите Видин, Враца и Монтана през декември e 9,9%

https://www.24chasa.bg/region/article/10678683 www.24chasa.bg
Безработицата се понижи през август.

Равнището на регистрираната безработица през месец декември на територията на трите области - Видин, Враца и Монтана е 9.9%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 1.8 процентни пункта – от 11.7% през декември 2020 г. Спрямо предходния месец намалява с 0.2 процентни пункта. За сравнение, равнището на безработица за страната през м. декември е 4.8%, което продължава да е рекордно ниска стойност.

Регистрираните безработни през последния месец от 2021 г. са 17 080, което е с 316 по-малко от ноември и с 3 082 или с 15.3% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 1 761 безработни, като те са със 166 лица по-малко спрямо предходния месец, а спрямо декември 2020 г. се наблюдава спад от 317 лица. Други 16 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труд през месеца.

През декември 1 351 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 428 спрямо ноември и с 467 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 11 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

39.3% от започналите работа през ноември са устроени в реалната икономика. От общо започналите работа най-много са наети в сектора на държавното управление – 43,6%, следван от търговията – 13,0%, преработващата промишленост – 9,8%, хуманното здравеопазване и социална работа – 5,5%, строителството и хотелиерство и ресторантьорство – 4,3%, доставяне на води – 3,0%, професионални дейности и научни изследвания – 2.3% и др.

820 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 535 по програми и мерки за заетост и 285 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на 3 535 безработни лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 207 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, чийто срок на действие бе удължен до края на 2021 г. с ПМС 322/07.10.2021 г. Общият брой на одобрените заявления за периода от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура, до 31.12.2021г., е 300 за изплащане на средства за 5 732 лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 396 или със 119 по-малко от предходния месец и с 24 повече спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.8%), следват държавното управление (22.7%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (9.6%), операции с недвижими имоти (7.8%), строителството (6.1%) и образование (5.6%).

Най-търсените професии през месеца са: шивачи; монтажници; работници в строителството; сервитьори, готвачи, помощник-готвачи, камериери; машинни оператори; общи работници; продавачи; шофьори; лекари; монтьори; електротехници; учители и други.