Община и университет в Русе съвместно оптимизират транспортната схема

https://www.24chasa.bg/region/article/10698367 www.24chasa.bg
Общината и Русенския университет ще работят за нова транспортна схема СНИМКА: Община Русе

В Община Русе се проведоха работни срещи с кметове на населените места от общината и превозвачи, изпълняващи общинската транспортна схема, в частта междуселищни линии. Участие взе и екип от научноизследователска лаборатория „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ и катедра „Транспорт“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Предмет на срещите е договор, с който Община Русе възлага на висшето учебно заведение да се извършат дейности по разработване на разписания за общинска транспортна схема, в част междуселищни линии, каквито не са правени от 2012 г., както и изготвяне на областна транспортна схема за община Русе и нейните разписания, съобщиха от местната администрация.

Участие взеха заместник-кметът Димитър Недев, Кремена Минева, началник на отдел „Транспорт“ на Община Русе, и експерти от отдела. Бяха изслушани становищата на кметовете на общинските населени места Басарбово, Семерджиево, Ястребово, Ново село, Червена вода, Хотанца, Тетово, Бъзън, Сандрово, Мартен, Николово и Просена. Обща е силната им ангажираност по отношение на осигуряване на транспортната достъпност за качествени, надеждни и достъпни услуги.

Превозвачите, обслужващи линиите, изложиха проблемите си, сред които са пандемичната обстановка, намалелият пътникопоток за сметка на пътувания с лични автомобили и организираните служебни превози, повишената цена на горивата и др. Превозвачите подчертаха своята отговорност по поетите ангажименти за изпълнение на разписанията, въпреки влошеното им финансово състояние и увеличения риск от неизпълнение на услугите.

Според проф. д-р Велизара Пенчева, ръководител на екипа от Русенския университет, ще се търси решение, което максимално да удовлетворява всички заинтересовани страни. Ще бъдат разработени координирани маршрутни разписания в съответствие с икономическото и социалното развитие на населените места, съществуващите пътникопотоци до и от град Русе и осигуряване на устойчивост и безопасност на общинската транспортна схема. В срещата се включиха активно деканът на Транспортния факултет доц. д-р Асен Асенов, заедно с доц. д-р Иван Белоев, доц. д-р Димитър Грозев, гл. ас. д-р Павел Стоянов и гл. ас. д-р Михаил Милчев, които анализираха слабите страни на съществуващите маршрутни разписания. Община Русе е осигурила обществен транспорт до всичките си населени места. Към момента по честота на автобусите в едно направление се разделят на 4 групи: до 15 минути – Мартен, Ново село и Сандрово; до 30 минути – Басарбово, Николово и Червена вода; до 60 минути – Просена, Семерджиево, Тетово, ДЗС и Образцов чифлик; над 60 минути – Долно Абланово, Хотанца и Ястребово.

Предстоят отделни срещи с кметовете на населените места и с превозвачите, след което екипът ще извърши наблюдения, експериментални изследвания и симулации по маршрутите, за да бъдат разработени разписанията.