От Шуменския окръжен съд обещаха нова медийна политика и прозрачност

https://www.24chasa.bg/region/article/6114852 www.24chasa.bg
Новата шефка на Шуменския окръжен съд София Радославова и показва плакетът от Варненския апелативен съд, връчен на бившия административен ръководител Нели Батанова. Снимки Авторката

Нова медийна политика и прозрачност обеща административният ръководител на Шуменския окръжен съд София Радославова, която през януари т.г. оглави структурата след конкурс. Това стана днес на първата й среща с местните журналисти, на която беше представен и Стилиян Стилиянов, съдебен помощник, който вече ще отговаря и за връзките с медиите. „Нямаме отпуснат такъв щат, но Стилиянов ще го съвместява с другите си задължения”, обясни Радославова.

„Основна цел в бъдещата работа на ШОС е да бъдат надградени постигнатите добри резултати по отношение на качество, срочност, прозрачност и предвидимост в правораздавателната дейност на съда”, каза Радославова.

На годишното отчетно събрание на Окръжния съд и на районните съдилища от областта, проведено на 10 март, шефката на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян е връчила на съдия Нели Батанова, която два мандата оглавява ШОС, плакет за дългогодишната й дейност като административен ръководител и постигнатите много добри показатели в правораздавателната дейност.

От свършените дела за м.г. 91% са приключили в тримесечен срок, което е един от най-високите показатели в Апелативния район Варна, отчете Радославова. От всички постановени съдебни актове 98% са написани в едномесечния законно определен срок.

В Окръжен съд на Шумен са постъпили 1404 дела. От тях 582 са наказателни, 389 - граждански, 257 - търговски и 176 фирмени. Несвършени от предходен период са били само 155 дела. Затова общо за разглеждане делата са били 1559 дела.

Спрямо 2015 година и 2014 година има увеличение на броя на постъпилите дела за разглеждане. „Увеличеното постъпление на дела в никакъв случай не е са сметка на срочността за разглеждането им“, гарантира шефката на съда. Ръст бележат наказателните и фирмените дела.

През м.г. Окръжният съд в Шумен е работил в състав от 14 съдии и 36 служители. Всеки съдия е приключил средно по 8,33 дела на месец.

От трите районни съдилища най-натоварени са били съдиите във Велики Преслав, защото са само трима. Там са разгледали 1369 дела и са приключили 1251, като всеки съдия е свършил средно по 34,75 дела на месец.

Точно обаче Великопреславският съд е заплашен от закриване по един от показателите на ВСС. Там не достигат магистрати. В съдебната карта, свързана с районите съдилища, едно от изискванията е броят на съдиите да е между 6 и 8. „Критериите са комплексни, към настоящия момент ВСС не е взел още решение, може би ще се очертае промяна за Районен съд - Велики Преслав”, коментира Радославова.

Според нея обаче е целесъобразно да се отстоява съществуването му като съд, а не като съдебно отделение към Шуменския районен съд, с оглед интересите на гражданите и разстоянието до областния град. „Това е съд с дългогодишни традиции, показателите за дейността му са положителни, там работят магистрати с дългогодишен опит“.

Във връзка се новата медийно политика беше уговорена работна среща на 12 април на пресаташето Стилиян Стилиянов с шуменските журналисти.

От делата с обществен интерес все още не са приключили две - на Ерджан Бюняминов, обвинен в убийство на приятелката си, което днес за пореден път беше отложено, и това срещу масажиста, причинил смърт на свой клиент. То се връща за трети път за ново разглеждане.