От община Добричка предлагат съборът „Песни и танци от слънчева Добруджа” да влезе в Националния културен календар

https://www.24chasa.bg/region/article/7230616 www.24chasa.bg

Приета е програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка за 2019 г. на последното заседание на Общинския съвет на 27 декември м.г. Тя е изготвена по предложение на председателите на народните читалища, на основата на направените предложения в творческите колективи.

В община Добричка са регистрирани общи 45 читалища. Държавната субсидия за 2018 г. е 47 бройки численост, разпределена в 35 читалища с обща сума 393 625 лв.

Над 1700 са читалищните членове в община Добричка.В почти всички читалища има различни по големина библиотеки, работят активно над 80 постоянни и временни художествени колектива с над 1500 самодейци, които имат над 500 читалищни, общински, национални и международни изяви.

Около 80 процента от всички дейности в културния календар на общината за м.г. са реализирани в читалищата. Нов момент е работата им по трансгранични проекти, основно по „Програмата за трансгранично сътрудничество”.

Община Добричка оказва съдействие и финансова подкрепа на читалищата при реализирането и укрепването на нови и съществуващи вече контакти. Обшината започна работа по проект „Хършова –Добричка. Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансграничната култура”. Предвижда се организирането на трансграничен фестивал „Добруджа с елек и престилка”, модернизация на две читалища в селата Черна и Ловчанци и др..

Решението на някои проблеми на читалищата изисква актино партньорство на местните власти и Министерството на културата – смятат в община Добричка, като компютъризация и обновяване на движимата материална база, осигураяване на средства за ремонт и поддръжка, на възможност за ежегодно увеличаване на субсидираните бройки от Министерството на културата, осигуряването на целеви средства за провеждането на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” като празник, включен в Националния културен календар.