Инж. Ешреф Ешрефов: Стабилна община - с грижа за жителите

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7487578 www.24chasa.bg

Омуртаг е с традиции в бокса и волейбола, затова се стремим да подобрим техническата база и да насърчим младите да се занимават активно със спорт, казва кметът на града

- Г-н Ешрефов, как заварихте общината в началото на вашето управление?

- Поех кметския пост през 2015 г. - бях млад и мотивиран да работя за просперитета на Омуртаг и жителите му. Като се запознах с фактическото състояние на общината, сериозно се притесних. Към онзи момент задълженията ѝ бяха над 2,6 млн. лв. Скоро след това попаднахме в списъка на общините в затруднено финансово положение. Трябваше да предприема бързи мерки за излизане от ситуацията.

Първо аз и екипът ми наложихме строга дисциплина на разходите, изготвихме погасителен план и постепенно изведохме общината от това положение. Днес атмосферата в администрацията е спокойна. Въпреки наследените дългове успяхме да разрешим проблеми, свързани с инфраструктурата, образованието, болницата.

- Какви грижи полага община Омуртаг в образователната система - реновиране на сгради, строителство на детски площадки и др.?

- В община Омуртаг има 10 учебни заведения и две средищни детски градини с филиали в 8 населени места. За последните 2 г. бяха извършени ремонти на отоплителни инсталации и физкултурен салон, на покриви, направа на алеи и полагане на тротоарни плочи, освежаване и ремонт на класни стаи, смяна на дограма, покривни изолации. Чрез различни инвестиции направихме в някои села и в Омуртаг площадки за игри.

При формиране на капиталовите разходи за 2019 г.

наблегнахме

на обновяване

на обществени

сгради,

сред които е детска градина “Радост”. Има проект и за детската градина в Камбурово.

- В общината има 40 села. Успяхте ли да подобрите пътната мрежа и условията за живот? Европейските програми също дават възможност на общините.

- Общината полага грижи за 4-класната пътна мрежа, изпълнявайки основни дейности по отстраняване на повредите на настилката чрез изкърпване на дупките, почистване и оформяне на отводнителни канавки, подравняване, профилиране и оформяне на банкети и мантинели.

Започнахме

рехабилитация

на най-натова-

рената улица в

града - “Цар

Освободител”

Дължината ѝ е над 1 км, а общата стойност на проекта - 1,8 млн. лв. Предстои рехабилитация на ул. “Климент” и част от ул. “Ген. Тотлебен” за около 800 хил. лв.

В процес на изпълнение са ремонтни дейности на голяма част от уличната мрежа както в града, така и по населените места. С помощта на различни програми, фондове и със собствени средства са обновени 2 жилищни сгради, обредният дом. Извършихме реконструкция на покрива на административна сграда, разкрихме обществена трапезария за социално слаби, функционира дневен център за стари хора. В проекта “Помощ за независим живот” 98 потребители с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване получиха социални услуги.

Стараем се да се грижим и за младите - затова продължава изграждането на нови детски площадки за спорт и отдих както в града, така и в съставните села на общината. Малките населени места не предлагат разнообразие за свободното време на младите. Затова учениците и младежите се насърчават да се занимават по-активно със спорт, да посещават спортните зали и площадки на открито. Община Омуртаг е с традиции в спорта, а добрата материално-техническа база и пълноценното провеждане на тренировки доведоха до отлични резултати по бокс и волейбол.

Предстои изграждане на многофункционална площадка на стадиона, както и обновяване на залата.ф

Освен това от

тази година

успяхме

да намалим

размера

на местните

данъци

Надяваме се да сме подобрили условията на живот в нашата община и да сме отговорили на очакванията на жителите.

- Кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскахте по време на кметуването?

- Сложният релеф на общината създава проблеми за ВиК мрежата. Основното ни притеснение е изключително лошото състояние на вътрешната водопроводна мрежа. Загубите са над 75%, което води до недостиг на питейна вода. Направихме необходимите проучвания и изготвихме технически проекти за поетапна цялостна реконструкция на мрежата. Така ще бъдат подменени около 28 хил. м тръби и около 15 хил. м сградни отклонения. 

През 2018 г. е реконструиран довеждащият водопровод на Могилец, с което значително намаляха загубите на вода. Предстои реализиране на първи етап на зониране на водопроводната мрежа при включване в експлоатация на НВ “Ниска зона” и НВ “Средна зона”, както и реконструкция на водопровода по главната улица на с. Врани кон. Има проекти за реконструкция на външни питейни водопроводи за селата Беломорци, Веренци и Долно Козарево.

Предприели сме мерки по наболелия проблем с бездомните кучета. Заделихме пари за изграждане на приют.

- А в какво състояние е икономиката и трудовият пазар?

- Икономическата криза оказва въздействие върху икономиката на общината, а причините за това са много и комплексни. Трудовият пазар не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено както количествено, така и качествено. Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство.

Изпълнен е и проект за “Активно включване на хора с увреждания и техните семейства за успешна реализация”, 18 лица преминаха професионални обучения. 

Чрез Европейския социален фонд осигуряваме работа по озеленяване и по поддръжка на пътища. Чрез регионални програми за заетост е осигурена временна заетост по поддръжка, дребни ремонтни работи и хигиенизиране. Предстои старт на “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” - ще бъдат предоставяни услуги на минимум 60 души над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

- Има ли условия за развитието на туризъм?

- Омуртаг е транспортен възел до първокласен път София – Варна и на 25 км от жп пътя. Територията на общината е с чиста природа и красиви кътчета. Наличието на благоприятни природни условия създава среда за успешно развитие на туризъм.

Авиационно-космическият парк в Омуртаг е открит музей - в него са изложени изтребители, зенитноракетна установка, радиолокационна станция и др. Нашият град е родно място на втория български космонавт Александър Александров. От културните институции с важно значение е историческият музей, където се пазят снимки и документи, свързани с авиацията и космонавтиката в България, както и скафандърът на Александър Александров.

Интерес представляват и религиозните ни храмове, сред които мога да откроя черквата “Св. Димитър” и джамията “Зинджирли”. Имаме и археологически паметници от Античността и Средновековието.

Всички тези обекти и явления от природен и антропогенен характер трябва да се оценят и експонират, за да бъдат достъпни. Тогава те ще се превърнат в туристически ресурс и ще бъдат цел на посещение.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Този път депутатите чуха - хората искат справедливост

    Добре е, че главният прокурор Сотир Цацаров и депутатите от правната комисия показаха чуваемост към това, което обществото недвусмислено поиска - да няма занижени присъди за жестоките убийства, ако извършителят направи самопризнания. Защото с мисълта, че извергът, посегнал на детето им, ще излежи някоя и друга година и ще го пуснат
  • Дали наистина тротинетките не могат да се движат по пътищата?

    Регистрационният им режим е като при мотопедите НАИСТИНА ли тротинетките не могат да се движат по пътищата? Всъщност могат! Но регистрационният им режим е като при мотопедите. Иначе законът е категоричен, че по пътищата се движат именно пътни превозни средства. Законът много ясно е казал, че “пътно превозно средство” е съоръжение,