Обявление от община Челопеч

https://www.24chasa.bg/region/article/7554265 www.24chasa.bg

З А П О В Е Д

№ З-344 с.Челопеч, 05.07.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15а, ал.4 от Закон за рибарството и аквакултурите, чл.3, ал.1 от Наредба за реда за предоставяне управлението на рибни ресурси в изкуствени водни обекти – общинска собственост, на сдружения за любителски риболов и решение №450/29.05.2019г. на ОбС Челопеч

НАРЕЖДАМ:

І. Открива се процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в язовир „Качулка“, собственост на община Челопеч, с площ 110 декара, определен за любителски риболов съгласно чл.3, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите.

ІІ. Срокът за възлагане управлението на рибните ресурси за любителски риболов не може да бъде по-дълъг от 5 години.

ІІІ. Допълнителна информация, свързана с достъпа до водоема, състоянието на ресурса и извършените зарибявания през последните 5 години може да бъде получена от Община Челопеч с адрес: 2087 с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1, и лице за контакт Татяна Цонкова, мл. експерт „Екология, селско и горско стопанство“ към ОбА Челопеч в 14-дневен срок, считана от датата на обявяване на настоящата заповед.

ІV. За участие в процедурата по възлагане управлението на рибните ресурси в язовирите по т.І, сдруженията по чл.11 от Закона за рибарство и аквакултурите подават заявление по образец, както и необходимите документи до Кмета на Община Челопеч , с адрес: 2087 с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1, в 45 –дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящата заповед.

V. Към заявлението по т.ІV се прилагат следните документи:

1. Списък с членовете на Сдружението, които са платили членския си внос за съответната календарна година, който се представя с данните за номерата на членската карта и билета за любителски риболов за всяко лице.

2. План за управлението на рибните ресурси във водния обект, съдържащ следните данни:

2.1. план за зарибяване и други мероприятия, които подпомагат устойчивото развитие на рибните ресурси за срока на възлагане на управлението на рибните ресурси, в който приоритетно се предвижда зарибяване с местни видове, редки и застрашени видове, хищници и растителноядни видове;

2. 2. правила за извършването на любителския риболов;

2.3. мерки за опазване водите от замърсяване при осъществяване на любителския риболов по отношение изискванията на Закона за водите;

2.4. мерки за опазване на ресурса по време на размножителния период;

2.5.мерки за опазване на биологичното разнообразие и съответните местообитания;

2.6. начин на осъществяване на контрол и охрана за опазване на ресурса с посочване на възможните разполагаеми технически средства;

2.7. списък на лицата, които ще осъществяват охраната и контрола в конкретния обект, и предложение за тяхното разпределение след предоставяне управлението на рибните ресурси.

3. Доказателства за извършени зарибителни мероприятия от сдружението във водни обект по чл.3, ал.1, т.1 и 2 от ЗРА, в случай че те са провеждани;

4. Други документи, удостоверяващи дейността на сдружението, посочени в устава му.

Настоящата заповед да се публикува в един местен вестник, както и на интернет страниците на Общината и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

VІІ. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на мл. експерт „ Екология, селско и горско стопанство“ при ОбА Челопеч.

инж. Алекси Кесяков

кмет община Челопеч

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Куп интелектуалци на поклонението на бившия шеф на Народния Магдалена МИТКОВА снимки: Пламен Кодров Звездите на родната културна сцена изпратиха големия Павел Васев в последния му път. Стотици известни личности и приятели, сред които Вежди Рашидов, Теди Москов, Стефан Мавродиев, Параскева Джукелова, Антон Радичев и Жоро Мамалев,

Кадър с дъх на лято публикува плеймейтката Маги Бадер. Носителката на еротичната титла се пусна по бански, препичайки се на жарко слънце. И докато навън е мъгла и студ, то при Маги изглежда, сякаш че температурите са доста високи. Бадер крие засега къде е и с кого, но това не попречи на почитателите й да отбележат, че изглежда много секси

Бившето гадже на Луна пропя. Здравенякът Горан се прекръсти на Горджано, за да впечатли изпълнителката с кратко парче. "Горане, благодаря ти за тази серенада! За жеста много мило, но нещо не ти се е получило. Не разбрах целта ти - да ме впечатлиш или да ме изплашиш. Да не си станал талибан или си прекалил отново с дозата!