За 4 години Община Мездра подобри жизнената среда, публичните услуги и осигури заетост, добри условия на труд и достойно заплащане

https://www.24chasa.bg/region/article/7653000 www.24chasa.bg

Усилията, които полагаме като общинска администрация, активната позиция на мениджърите и предприемачите, които оперират на територията на общината, дават добри резултати. Нивото на безработицата в община Мездра е едно от най-ниските в Северозападна България. Колкото по-нисък е този процент, толкова по-висока ще бъде цената на труда. Фактът, че в завода за кабелни комплекти в Мездра SEBN работят много хора от община Враца и от други близки и по-далечни общини, е показателен за това, че има сериозно и трайно предлагане на заетост. Това води със себе си повишаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд.

Информацията от Бюрото по труда за нивото на безработица по години е следната:

2015 година – 9,7 %; 2016 година – 9,45 %; 2017 година – 8,89 %; 2018 година – 6,23 %; 2019 година – към 30.06 – 4,7 %

Най- големият работодател в града и региона продължава да бъде SEBN с над 1 900 работници. Фирмата получава пълна административна и логистична подкрепа от общината.

Пример за активен и находчив местен бизнес са изграждането на ферма за щрауси в землището на с. Горна Кремена през 2018 г. и на овцеферма в землището на с. Моравица. Инвестициите в тези два обекта надхвърлят 6 млн. лв.

Активната строителна дейност на общината и усилията на общинската администрация за добро взаимодействие и логистично обслужване на бизнеса и гражданите, проявили инвестиционна инициатива, имат следните количествени измерения:

Ремонтирахме покрива на сградата на бизнесинкубатора и изпълняваме набелязаните мерки в програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес в общината.

Оказваме пълно съдействие на учебните заведения при формиране на учебните паралелки със специалности, съобразени с изискванията на учениците и бизнеса.

Използваме всяка възможност за назначаване на работа по програми за временна заетост на безработни лица. Обобщените резултати са:

В подкрепа на хората в неравностойно положение осигурихме работа на 50 души с увреждания за срок от 2 години.

Съвместно с Фондация „ BCause” през 2019 г. стартирахме изграждането на социално предприятие за лица с увреждания, които имат възможност да изработват дребни детайли и предмети.

Заложената в управленската програма на общината задача: да организираме така работата на общинската администрация, че при посещението си в общинската сграда всеки гражданин да изпитва усещане, че се намира в собствения си дом, а работещите там са негови служители, изпълнихме в максимална степен.

Разделихме се с всички работещи в администрацията, които не успяха да се пренастроят в работата си и да отговорят на новите изисквания за интензивно натоварване, вежливо и коректно отношение към гражданите. Извършихме вътрешен ремонт на практически всички помещения, доставихме ново оборудване и обзавеждане, изградихме климатична инсталация в сградата и създадохме съвременни условия за обитаващите и посещаващите я.

Действията по подреждането на „нашия” дом вървяха паралелно с изпълнението на най-важната задача: привличането на външни средства.

Подготвихме проекти и участвахме с предложения във всички оперативни програми, в които можехме да бъдем допустим бенефициент.

Обновихме облика на гр. Мездра с ефективно участие в две програми: Национална програма за енергийна ефективност (НПЕЕ) и Оперативна програма ,,Региони в растеж“ (ОПРР). Общо 551 домакинства в гр. Мездра усетиха предимството и удобството да живеят в санирани къщи и апартаменти. Това означава, че всеки шести жител на града е получил бонус от държавата и общината и жилището му е станало по-красиво и по-уютно.

Осъществени проекти по НПЕЕ:

1. Блок № 5 на ул.,,П. Яворов“ - 42 апартамента;

2. Блок № 2 на ул.,,Петко Каравелов“ – 42 апартамента;

3. Блок ,,Леденик-1“ на ул.,,Хр. Ботев“ - 48 апартамента;

4. Блок ,,Леденик-2“ на ул.,,Хр. Ботев“ – 53 апартамента;

5. Блок ,,Леденик-4“ на ул.,,Хр. Ботев“ - 42 апартамента;

6. Блок № 6 на ул.,,Патриарх Евтимий“ - 55 апартамента;

7. Блок на ул.,,Сердика“ - 52 апартамента

Осъществени проекти по ОПРР:

Изпълнихме мерки за енергийна ефективност и обновихме сгради на обща стойност над 7 000 000 лв. На практика не остана сграда публична собственост в гр. Мездра, която да не е санирана. Обновените многофамилни сгради: къщи и блокове са 59 бр.

Успешното реализиране на първия етап от тази програма породи оправдан интерес в много наши съграждани и в обявения втори прием кандидатствахме, бяхме класирани и подписахме договори за финансиране през 2019 г. на 4 жилищни сгради и една обществена на обща стойност 1 195 000 лв.:

- Блок на ул.,,Хр. Ботев“ № 2 - 28бр. апартамента;

- Блок на ул.,,Хр. Ботев“ № 43 - 33 бр. апартамента;

- Блок на ул.,,Дунав“ № 3-5 - 20 бр. апартамента;

- Къщи на ул. ,,Сердика“ №7 - 2 бр.;

- Административна сграда на пазара

През 2019г. и 2020 г. ще бъдат изпълнявани още 7 договора, за които има осигурено финансиране.

През месец ноември 2018г. между общините Мездра и Враца като бенефициенти и Министерството на околната среда и водите се подписа договор АДБВП №Д-34-74/05.11.2018г. за изпълнение на проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци регион Враца”. Общата стойност на проекта е 5 845 347 лв., от които собствен принос на общината са 365 135 лв.. Инсталацията ще бъде изградена на площадката на регионалното сметище, а община Мездра ще се сдобие със 130 бр. контейнери 1,1 куб.м и 2 бр. открити камиони с обем 16 куб.м.

Идеята за превръщането на ОП „Чистота” в широкоспектърно предприятие с възможности и капацитет за решаване на широк кръг от задачи се реализира напълно. Оборудвано с необходимата техника, машини, инструменти, екипировки, разполагащо с мотивирани и квалифицирани кадри, предприятието е в състояние да се справи с всички възложени задачи. Обезпечаването на ОП „Чистота” с всичко необходимо и създадената добра организация на работа са в основата на постигнатите успехи.

Поддържането на общинската собственост, сгради, площади, улици, детски градини, кметства, читалища, зелени площи, паркове, градини, е важна част от дейността на предприятието. Контрастът в нивото и състоянието на пътните банкети и прилежащите площи на общинските и държавни пътища на територията на общината е очевиден. Това е малък пример за това какво е отношението и грижите на нашата община и какви са резултатите от държавната политика по поддържане на пътищата.

Закупена техника и оборудване за ОП „Чистота” по години:

• 2016 година 2 бр. рециклирани автомобили на стойност над 160 000 лв; 748 бр. индивидуални кофи за смет; 21 бр. контейнери тип „Бобър”; Автовишка; Машина за опесъчаване тип „Торнадо“ ; Дъска за снегопочистване; Багер

• 2017 година 846 бр. кофи за смет,70 бр. контейнери тип „Бобър” и 47 бр. четирикубикови контейнери; Двураменен контейнеровоз; Листосмукачка; Автобус; Дъска за снегопочистване; Моторен чук; Цистерна; Храсторези и резачка; Сметосъбиращ автомобил.

• 2018 година 90 кофи тип „Мева”; 21 контейнера тип „Бобър”; 8 четирикубикови контейнера; Високопроходим автомобил с товарен отсек; Мотометачна машина; Пароструйка; 3бр. храсторези; Кастрачка; Дробилка; Универсална машина „Унимог“

• 2019 година Фугираща машина /казанче за асфалт/; Генератор /агрегат/; Фугорезачка; 2 бр. храсторези, 380 кофи тип „Мева”

Извършените ремонтни дейности на улици и тротоари от ОП „Чистота” по години са:

• 2016 година

- Положен асфалт и изкърпени 2540 кв.м улици;

- Изкърпени междуселските пътища: гр. Мездра - с. Моравица, гр. Мездра

- с. Руска Бела, гр. Мездра - с. Струпец, с. Люти брод - с. Челопек;

- Изкърпен площад на с. Зверино;

- Почистени банкети на пътища с. Брусен - с. Царевец, гр. Мездра - с. Руска Бела, с. Боденец - с. Крапец, гр. Враца - с. Върбешница;

- Отремонтиран е тротоарът на ул. „Христо Смирненски”;

- Произведени 116 бр. улични бордюри, 255 бр. градински бордюри, 1562 бр. тротоарни плочи;

- Направена облицовка на канавка на ул. „Ленин” в с. Долна Кремена;

- Ремонт на паркинги в централна градска част;

- Посипване със сипица на пътя към гробището в с. Ослен Криводол, 3 бр. улици в с. Лик и улица в гр. Мездра

• 2017 година

- 2000 кв. метра изкърпени улици;

- Ремонт на мостове в с. Ослен Криводол, с. Боденец и с. Зверино;

- Направа на тротоари в квартала на блоковете „Химик” и ул. „Шипка”;

- Ремонт на тротоари на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Иван Вазов” и блок 2;

- Произведени бетонови изделия – 814 бр.;

- Направа на хоризонтална маркировка на улици;

- Ремонт на стъпала пред сградата на общинска администрация;

- Ремонт на дъждоприемни решетки

• 2018 година

- Изкърпване на общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа;

- Почистване на банкетите на всички общински пътища;

- Изградени тротоари на ул. „Дружба”, ул. „Сердика”, пред Млечна кухня гр. Мездра и ул. „Оборище” с. Зверино;

- Бетониране на улици в с. Върбешница, с. Старо село, с. Долна Кремена и с. Ослен Криводол, пътя към кв. „Габрика”;

- Изграден паркинг с паркотела на ул. „Георги Кирков” гр. Мездра;

- Направа на регула на улица в с. Дърманци;

- Изработени 2260 бр. тротоарни плочи, 160 бр. бордюри

• 2019 година

- Ремонтиран тротоар на ул. „Сердика“;

- Ремонтирани цветарници и части от площад „България“ ;

- Отремонтирани паркинг пред хотел „Родина“ и пред Общинска администрация;

- Ремонт на тротоар на ул. „Тракия“;

- Изкърпване на всички улици в гр. Мездра

Поддържане на общински сгради и обекти:

• 2016 година

- Ремонт на сградата на кметство Елисейна;

- Ремонт на помещения в сградата на общинска администрация;

- Ремонт на работни помещения, направа на канализация и водопровод в сградата на ОП „Чистота”;

- Изработване на трайна ограда от източната страна на двора на ОП „Чистота”;

- Направена ограда на войнишкия паметник в с. Моравица;

- Ремонт на шахти и канали в гр. Мездра и на парапета на моста р. Искър при с. Струпец;

- Ремонт на ОДЗ №2;

• 2017 година

- Ремонтирани сгради на кметства Горна Кремена, Руска Бела и Лик;

- Изградена подпорна стена в с. Зли Дол;

- Ремонт на кабинети в Общинска администрация;

- Ремонт покриви на кметства в селата Моравица, Типченица, Крапец, Люти дол, Старо село, СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино и гаражен двор ОП „Чистота” гр. Мездра;

- Ремонт на бунгала в къмпинг „Мездра” в гр. Шабла и ограждане на двора;

- Направа на изолация на покрив на административна сграда стадион „Локомотив”;

- Ремонт на апартаменти в бл. „Сердика” – 3 бр.;

- Ремонт на ДГ „Роза” и ДГ „Слънчице”;

- Строителни работи по отводняване на 3 бр. жилища – ЦНСТ;

- Преустройство на сграда във временен приемник за кучета;

- Ремонт на кабинети в МБАЛ Мездра;

- Ремонт на Център за подкрепа и личностно развитие;

- Направа на спортни площадки в с. Моравица и с. Типченица

• 2018 година

- Реновирани кабинети и коридори в Общинска администрация Мездра;

- Ремонт на кабинети в ЦПЛР;

- Отремонтирани покривите на кметствата в селата Боденец, Крапец, Елисейна, къща-музей „Колката” в с. Люти брод. Ремонт на покриви на бунгала в къмпинг „Мездра” в гр. Шабла, на читалищата в селата Люти брод, Дърманци и Руска Бяла;

- Ремонт на дъждоприемни решетки на улиците: „Ал. Стамболийски”, „Янко Сакъзов” и „Христо Ботев”;

- Облицоване на отводнителна канавка в с. Крапец и изработване на канавка при общежитие на ул. „Сердика” №2;

- Положена изолация на покрива на ОДЗ „Слънчице“

• 2019 година

- Ремонтиран първи и втори етаж на поликлиниката;

- Ремонтирани четири кабинета в община Мездра;

- Ремонтирани 4 тоалетни в Центъра за социални услуги и дейности;

- Извършен ремонт в Защитено жилище „Кретско шосе“ ;

- Ремонт ОДЗ „Слънчице“ ;

- Ремонтирана Здравната служба в село Долна Кремена;

- Ремонт на Автогара Мездра ;

- Ремонт на шадравана на пл. „България“;

- Възстановен парк в с. Люти Брод;

- Възстановени 4 броя чешми в гр. Мездра;

- Ремонт на сградата на ЦПЛР и клуб „Киби Лотос“;

- Ремонт покрив Районна Прокуратура Мездра;

- Изградена тоалетна за деца в неравностойно положение в ОУ „Христо Ботев“.

Закупуването на автовишка и създадената организация на работа за поддържане на уличното осветление рязко подобри осветеността на улиците и площадите в общината. Понижихме значително разходите за тази дейност, а подобрихме качеството и сроковете на работа.

Монтирани и отремонтирани осветителни тела:

• 2016 година

- Ремонтирани и поставени 870 бр. нови осветителни тела, 10 бр. часовници, 60 бр. разсейватели „Ден”, 252 бр. енергоспестяващи крушки,705 бр. пиелки и 610 бр. стартери;

- Изтеглен 3726 м електрически проводник за улично осветление.

• 2017 година

- Ремонтирани 682 бр. осветителни тела;

- Монтирани 158 бр. нови осветителни тела, 838 бр. пиелки, 623 бр. стартери;

- Изтеглен 2180 м електрически проводник.

• 2018 година

- Отремонтирани 544 бр. осветителни тела;

- Монтирани 120 бр. нови осветители тела, 553 бр. стартери, 664 бр. пиелки

- Изтеглен 675 метра усукан проводник.

• 2019 година

- Ремонтирани 244 бр. осветителни тела;

- Монтирани 198 бр. нови осветителни тела, 297 бр. пиелки, 239 бр. стартери;

- Изтеглен 1160 м рекордоман и 150 м усукан проводник

Една от най-важните задачи, която си бяхме поставили за настоящия управленски мандат, бе видимо подобряване на чистотата на обществените територии, сметосъбирането и сметоизвозването. Със закупената техника и нови съдове това не само стана възможно, но вече е факт.

- в гр. Мездра – общ брой обслужвани съдове – 800 бр. кофи тип „Мева”, 331 контейнера тип „Бобър”, 26 бр. четирикубикови контейнери.

- в селата – 5200 броя кофи тип „Мева”, 161 контейнера тип „Бобър”, 26 броя четирикубикови контейнери.

Важен елемент от дейността на ОП „Чистота” са грижите за „зелената система” в общината.

ОП „Чистота” поддържа 130 дка зелени площи /вкл. Гробищен парк/. 250 кв.м цветни лехи, 150 кв.м рози и 10 дка парк в града, тревните площи между обществените сгради, алеите на ул. ,,Александър Стамболийски”, ската на р. Боденска бара, р. Моравешка, 21 детски площадки и измива главни и основни улици в града, като ежеседмично се мие ЦГЧ.

Със съвременната техника, с която разполага и създадената отлична организация на работа, ОП „Чистота” се справя успешно и с една много отговорна и важна дейност през зимния период – снегопочистването на гр. Мездра. Основание за тези положителни констатации дава разликата в почистването не само спрямо други градове от Северозападна България, но и в самата община. Сравнявайки резултатите от работата на наетите външни фирми чрез обществени поръчки и тези, постигнати от ОП „Чистота”, разликата беше очевидна в полза на нашето предприятие.

Новата управленска политика и отношение към дейността на ОП „Чистота” даде своите положителни резултати. Предприятието е обезпечено с необходимата техника, повишиха се изискванията към работещите там, подобри се организацията на работа. Своевременно се осигуряват необходимите средства за дейност, консумативи и материали. Натрупаният опит и самочувствие в колектива дават увереност, че няма възложена задача, с която да не се справят успешно.

Важен елемент от поддържането на инфраструктурата, чистотата, зелените зони и площите за отдих е инициативността и ангажиментите на всички граждани на общината. За тези от нас, които проявяват желание със собствен труд да облагородят или ремонтират нещо, общината осигурява необходимите материали. За по-малки обекти това става след подаване на заявление до кмета на общината, а през последните три години и чрез проекти по общинската програма „Малки местни инициативи” /ММИ/. Резултатите са:

• 2017г. - 8 проекта на стойност 29 094 лв.;

• 2018г. - 5 проекта на стойност 17 538 лв.;

• 2019г. - 7 проекта на стойност 30 000 лв.

През трите години на действие на общинската програма ММИ са обособени зони за отдих, ремонтирани са библиотеки, читалища в селата Брусен, Царевец, Лик, Крета, Очин Дол, Върбешница, Зверино, Долна Кремена, Боденец. Приоритет на съвместните действия на общината с ВиК оператора е поддържането на водопроводната мрежа и нейната реконструкция. Извършените дейности на „ВиК – Враца” ООД на територията на общината по години са:

• 2016 година -Реконструкция на 2500 метра от напорния водопровод на село Горна Бешовица и 2000 м от довеждащия водопровод на село Кален.

• 2017 година - На всички улици с положена нова настилка е подменена водопроводната мрежа. ВиК е подменило 2264 м довеждащи водопроводи в селата Кален, Цаконица, Горна Бешовица и Елисейна.

• 2018 година -С активното участие на община Мездра бяха извършени предпроектни проучвания в гр. Мездра на водоснабдителната и канализационна мрежа. Изготвен, приет и утвърден е проект за подмяна на водопроводите на голяма част от улиците в града.

• 2019 година

-Сключен е договор и предстои стартиране на подмяна на водопроводи и канализация в гр. Мездра на обща стойност над 4 500 000 лв.;

-Работи се активно по довеждащите водопроводи в селата Кален и Типченица;

-Планирани са ремонти за над 100 000 лв.

Направените инвестиции от „ВиК - Враца” ООД съоръжения са следните:

за водопроводи 

2016 г. – 230 488 лв.; 2017 г. – 95 974 лв.; 2018 г. – 469 788 лв.; 30.06.2019 г. – 80 276 лв.

Студентски бригади Запазена марка за общината си остават студентските бригади. Бъдещите специалисти участват активно през летния сезон в следните дейности асфалтиране и изкърпване на улични платна, изработка на бетонови изделия, боядисване на пешеходни пътеки, бордюри и съоръжения в паркове и алеи.

Интернет В информационния свят, в който живеем, достъпът до интернет не е лукс, а необходимост. Поетият ангажимент за осигуряване на безплатен свободен достъп до интернет на обществени места е изпълнен. През 2017г. това стана на площад „България”, а от август 2019г. и в зоната на АК „Калето”, пазара, Алеята на кестените, част от ул. „Христо Ботев”.

Осигуряване на активни мерки за сигурност Част от мерките са разширяване на видеонаблюдението и подпомагане на правоохранителните органи чрез монтиране на камери за видеонаблюдение

· 2016 – 10 бр.,

· 2017 г. – 10бр.,

· 2018 – 13 бр.,

· 2019 – 31 бр.

С подписването на договор за взаимодействие с мобилния оператор „А1”, всички камери се обхващат в единна система. Изгражда се контролен център, а ефективността от системата се увеличава многократно.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

70% от плодовете, зеленчуците и семената, от които ядем, са благодарение на тях Иво АНГЕЛОВ "Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му остават само четири години живот. Щом няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има хора". Предупреждението е на великия учен Алберт Айнщайн

В цяла Европа са безплатни, а у нас!? Борислав РАДОСЛАВОВ Платено вече е едно от най-жизненоважните и поддържащи живота на трансплантираните у нас. Това разкри пред "България Днес" Евгени Георгиев, председател на Алианса на трансплантираните и оперираните "Бъдеще за всички". "Става дума за медикамента "Майфортик"

Българският дизайнер Живомир Домусчиев е обличал Ел Фанинг и Дженифър Лопес Виктория СТОЯНОВА С уникално българско творение, поп величието Лейди Гага се появи в клипа към последната си песен, разбра "България днес". Парчето в колаборация с поп идолът Ариана Гранде излезе преди дни, а модни критици не пропуснаха да отбележат ексцентричното