Община Мездра превърна образованието, здравеопазването и социалната политика в свои основен приоритет

https://www.24chasa.bg/region/article/7657189 www.24chasa.bg

Съчувствието, съпричастността и солидарността са в основата на провежданата в общината социална политика. Основната част от ангажиментите в социалната сфера, поети в управленската програма, са възложени за изпълнение на Общински център за социални услуги и дейности. Той се състои от Домашен социален патронаж, Клубове на инвалида, Клубове на пенсионера, Бюро за социални услуги, Обществена трапезария, Дом за стари хора.

Домашен социален патронаж /ДСП/ Капацитетът на ДСП е запълнен, а броят на желаещите да ползват тази услуга расте. Растат и изискванията и очакванията на потребителите по отношение на качеството и времето за доставка на храната. Обновихме тотално автомобилния парк и оборудването в кухнята.

Брой потребители средногодишно: 2016г. - 186 лица; 2017г. – 180 лица; 2018г. - 187 лица; 2019г. – 187 лица.

Закупено оборудване на ДСП:

2016 г. – Закупен лек автомобил „Дачия“;

2017 г. – Закупен лек автомобил „Фиат Добло“;

2018 г. – Закупен лек автомобил „Фиат Добло“, подменен газов котел в Клуба на инвалида;

2019 г. – Монтирана вентилационна кухненска инсталация на стойност 3540 лв., подмяна на кухненско оборудване на стойност 12 000 лв.

Клубове на инвалида и Клубове на пенсионера В Общината функционират 19 клуба на пенсионера с 803 членове и 6 дружества на инвалида с 890 членове.

Новосъздадени клубове на пенсионера – 4 бр. в селата Руска Бела, Старо село, Кален и Пенсионерски клуб в гр. Мездра, на ул. „Патриарх Евтимий”; Извършен е ремонт на Пенсионерски клуб в с. Зверино на стойност 17836 лв.; Подменена е дограмата на Пенсионерски клуб в гр. Мездра на ул. „Патриарх Евтимий” на стойност 1700 лв.; Назначени 4 лица с увреждания по Програма „Обучение и заетост“.

Бюро за социални услуги /БСУ/ През 2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Обучение и заетост на младите хора“ е осигурена заетост в рамките на 6 месеца на 95 младежи до 29 г.; съдействие в БСУ са потърсили 441 лица, а на 2 057 е предоставена хуманитарна помощ.

През 2017 г. услуги са потърсили 218 лица, а на 1251 лица е предоставена хуманитарна помощ; През 2018г. са консултирани 408 лица, а на 1160 лица е предоставена хуманитарна помощ; През годините са осигурявани и друг вид социални услуги – цепене на дърва, почистване на комини, ел. и ВиК услуги.

Обществена трапезария Тази дейност се оказа жизнено необходима за голям кръг наши съграждани. Капацитетът от 90 потребители-лица и семейства в крайна нужда, е винаги пълен.

2016 г. – Започва реализация на социална услуга „Обществена трапезария“ чрез проект „Осигуряване на топъл обяд в община Мездра“ - срок до 31.12.2019г. на стойност 219 354.30 лв.

2019г. – Получени хранителни продукти от Българска хранителна банка за потребителите на ДСП, ДСХ и обществена трапезария на стойност 9764.16 лв.

Дом за стари хора – Мездра Домът предоставя социални услуги на 20 лица в пенсионна възраст. Разполага с необходимото оборудване и обзавеждане, осигурени с бюджетни и дарителски средства. Тази услуга става все по-необходима и търсена. Потребителите получават грижи и внимание. С извършеният през 2019г. текущ ремонт и организираните разнообразни прояви, домът е желано място и за служители, и за възрастни хора.

Подпомагаме активно организационно и технически Клубовете на пенсионера и Клубовете на инвалида и затова дейността им е многостранна, а проявите интересни и очаквани.

Статистиката показва следното:

Информации и устни консултации по въпроси, касаещи хората с увреждания – 4 379 бр;

Информации и консултации по телефона – 7 512 бр.;

Помощ при съставяне на документи за социална оценка или винетни стикери – 2 834бр.;

Обслужени лица по чл. 53 от ППЗИХУ за еднократни целеви помощи по 50.00 лв. веднъж годишно – 601 бр.;

Беседи с хора с увреждания /ХУ/– 4 бр. за 137 лица;

Участия в състезания за ХУ в Национален мащаб – 9 бр. за 93 лица;

Организирани тържества за ХУ – 13 бр. за 676 лица;

Организирани пътувания в страната и чужбина – 49 бр. за 1493 лица.

Инициативи на БЧК Мездра и външни дарения: 2016 г.

- В кампанията „Великден за всички” на възрастните хора от общината са раздадени 400 бр. бутилки „Кока кола” и 840 бр. кутии натурален сок, а на домуващите в Дома за стари хора – 10 л натурален сок;

- На 1120 бенефициенти са раздадени 15 453 кг /19 386 бр. пакети/ хранителни продукти. На втори транш са раздадени на 937 бенефициенти 13 717 кг /25 299 бр. пакети/ хранителни продукти;

- От дарителското дружество „Искри на надеждата” гр. Ауе, Германия живущите в Дома за стари хора получиха като дарение хранителни продукти, постелъчен инвентар, хигиенни, почистващи и санитарни препарати на стойност 4 200 лв.

2017 г.

- Съвместно с Областен съвет на БЧК е осигурен топъл обяд за ученици от социално слаби семейства в ПГ по МСС /на 60 ученици обяд за 60 дни/.

- Събиране на средства от Приятели на БМЧК в Мездра и Зверино за детско отделение на МБАЛ – закупен монитор за 1550 лв.

- Дарителска акция „Облечи се“… на Илинден / предоставяне дрехи на нуждаещи се/.

- На 1251 бенефициенти са раздадени 48 065 кг хранителни продукти

– общо 66 303 пакета.

2018 г.

- Раздадени дарения от Фондация „Проект Северозапад“, получена хуманитарна помощ от гр. Сандански и дарения от ЧОУ „Д-р П. Берон“ София;

- На 1160 души е раздадена хуманитарна помощ – 31 120 бр. пакети.;

- Великденски подаръци на социално слаби хора от селата от ЧОУ „Д-р П. Берон“ – София;

- Включване в трансграничен проект „България, Румъния и Сърбия „Поход срещу диабета“;

- Подпомагане на абитуриенти – сираци и полусираци със средства от благотворителни акции;

Иновативни социални услуги 2016 г. По проект на Сдружение „Жарава“ – „Социално включване на хора с увреждания“ участват 10 доброволци – обучение в приложни художествени умения, предприемачество и инициативност;

-Изпълнява се проект по програма „Деца и младежи в риск“ в детските градини;

-Организиране на лятна академия „Патиланци“- инициативата е на ОЦСДУ и фондация „Мисия“.

2016г. , 2017 г. и 2018 г.-доброволци дървосекачи от IT-сектора помагаха на възрастни хора в селата.

2018-2019г. Реализирана е нова социална услуга – „Кризисен център“.

ОСИГУРИХМЕ ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Информацията за тежкото финансово и организационно състояние на МБАЛ „Христо Ботев” във Враца поставя още по-настойчиво въпроса за стабилизиране на здравните заведения в нашия град. В общинската болница МБАЛ – Мездра функционират всички необходими лаборатории и отделения.

Диагностично-консултативният блок включва клинична и микробиологична лаборатория и отделения по образна диагностика и клинична патология. Стационарът е с 82 легла, в това число 6 интензивни и 76 за активно лечение. Отделенията по вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, нервни болести и анестезиология и интензивно лечение имат II ниво на компетентност, а отделението по педиатрия – I ниво. Тези данни са показателни за професионализма на нашите медици. Въпреки недалновидната национална политика по отношение на общинските болници, зле прикритата централизация на здравеопазването и административното ограничаване на конкуренцията, МБАЛ – Мездра осъществява ефективна дейност и е важен регионален фактор в здравната система. В болницата е създадена система за непрекъснат 24-часов прием на пациенти.

През 2017г. с общински средства и спечелено финансиране по проект „Красива България” направихме ремонт на покрива, боядисахме фасадата и асфалтирахме паркинга пред болницата.

В началото на 2018 г. Общината подпомогна финансово болницата с 80 000 лв. От 2019 г. МБАЛ „Мездра” е в процес на финансова стабилизация. Към 30 юни 2019г. задълженията към доставчици са намалени с над 100 хил. лв. и са в размер на 168 000 лв. Започна и възстановяване на безлихвения заем към общината.

Поддържането на здравните кабинети в малките населени места е практически грижа на Общината. Ползването на тази база е предоставена на общопрактикуващите лекари срещу символичен наем.

Важно място в здравната карта на Общината заема и „Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести – Мездра” ЕООД. Тя е лечебно заведение с междуобластни функции и с предмет на дейност: диагностика, лечение, физиотерапия и рехабилитация на хронични и остри заболявания. Болницата разполага с 65 легла.

Усилията на общинското ръководство за търсене на допълнителни възможности за подобряване на здравното обслужване на населението бяха материализирани чрез безплатни медицински прегледи, реализирани с подкрепата на фондация „BCause” и фондация „Направи добро Александровска” в следните населени места: Моравица, Руска Бела, Лик, Ослен Криводол, Люти дол, Типченица, Ребърково, Върбешница и Крапец.

Друга наша инициатива бе осъществена от фондация „АДРА – България”, която проведе изследване на костна плътност на над 150 жители на общината.

С цел подобряване на условията на доболнична помощ, подготвихме проект, с който кандидатствахме два пъти пред програма „Красива България”. В проекта бяха заложени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на поликлиниката. Текущото поддържане на сградата осъществяваме чрез ОП „Чистота”. В началото на 2019г. продължиха усилията ни в тази посока с извършването на ремонти на кабинети и коридори.

Ежегодно общината подпомага финансово лечението на наши съграждани, изпаднали в нужда. При всеки отделен конкретен случай сме участвали активно в дарителски кампании, целящи събирането на средства. Своевременно подпомагаме родителите на новородени в общината деца със суми в размер на 350 лв. Средствата, осигурени за тези дейности по години, са както следва:

ОБРАЗОВАНИЕТО – НАЙ-ЦЕННАТА ИНВЕСТИЦИЯ

Отношението, грижата и отговорностите на общината към образователната система намира израз в: справедливо разпределение на средствата и гарантиране на равен достъп и условия за всяко дете и ученик, подобряване на материално-техническата база, съдействие на педагогическите колективи в усилията им за превръщането на учебните заведения в любима територия на всички.

Ремонт и поддръжка на материалната база

Изпълнените мерки за енергийна ефективност през 2017г. и 2018г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Христо Ботев”, СУ „Иван Вазов”, ДГ „Слънчице” и ДГ „Мир” дават възможност за намаляване на разходите за отопление и климатизация и подобряват комфорта в учебните заведения.

2016 г. - Обновена база на ОУ „Васил Кънчов“ в с. Моравица – извършени ремонти и монтирани климатици;

2017 г. - Ремонт на СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Зверино за над 130 000 лв.;

2018 г. - Изграждане на съвременна спортна площадка в двора на училището в с. Зверино;

- Обновяване на филиала на ДГ „Детелина” в с. Брусен – сменена дограма, доставени нови легла, изградена нова отоплителна инсталация и нов котел;

- Изградено игрище за мини футбол в ДГ „Мир”

Транспортиране на децата и учениците до и от учебните заведения.

Осигурен е безплатен транспорт, а от 2017 г., 2018 г. и 2019 г.- Пътуват безплатно и учениците над 16 години.

Подпомагане на деца и ученици от финансово затруднени семейства; 2017г. и 2018 г. - дарения на ученически пособия за всички учебни заведения;

2017 г. - За ПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Иван Вазов“ са осигурени по 25 нови преносими компютри чрез фондация „B Cause“ на обща стойност 25 000 лв.

2018 г. - Дарения от фондация „B Cause“ за детските градини;

– Дарения за Коледа от фондация „АДРА“ за 323 деца и ученици от социално слаби семейства.

Стипендии и парични награди за талантливи деца по повод Деня на славянската писменост и култура

Изпълнен проект „Заедно можем повече“ – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на общината.

СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино – придобива статут на Защитено училище.

Безплатен достъп до интернет във всички градски училища.

Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПРЛ/

Талантливите деца и ученици от Центъра се включват във всеки празник и тържество, организирано от общината. Само от участията си на регионално и международно ниво през 2018г. имат спечелени 19 първи, 6 втори и 3 трети места.

Проект „Многообразие без граници за децата от Община Мездра“ 2016-2018 г. проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с обхват 388 деца от детските градини в града, от които 40% от малцинствени групи. Безвъзмездно финансово подпомагане - 267 250 лв.

Вложени в образованието средства от общинския бюджет 2016 г. – 5 363 391 лв.

2017 г. – 5 818 905 лв.

2018 г. – 6 288 411 лв.

2019 г. – 7 519 000 лв.

Поевтиняване таксите за детски градини От 2018г. осигурихме безплатно посещение на децата в яслените групи на детските градини;

2016-2019 г. – Подпомагаме младите семейства чрез поддържане нисък размер на таксите за посещаване на детска градина. С общински средства се покрива разликата между събрани такси и направени разходи за издръжка на ДГ.

Лятно детско обучение за четвъртокласници към МКБППМН

– 2018 и 2019 г.

Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ – 2016-2017 г.

Работа по проект „Твоят час“ в 6 училища в града и общината

– от 2017 г. с включване на 822 ученици годишно.

Обвързване с професионалната подготовка с нуждите на местния бизнес:

-2018/2019 учебна година- ПГ по МСС – паралелки за подготовка на кадри за нуждите на железопътния транспорт и електрониката;

-ПГ „Алеко Константинов“ – Ресторантьорство и кетъринг; 2019/2020 учебна година- предлаган прием:

- ПГ по МСС – специалности „Локомотиви и вагони“, „Електро обзавеждане на жп техника“, „Автотранспортна техника“.

- ПГ „Алеко Константинов“ – специалности „Готвач“, „Кетъринг“ и „Администратор в хотелиерството“;

- СУ „Иван Вазов“ Мездра – „Съдебна администрация“, „Електронна търговия“;

- СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Зверино – профил „Предприемачески“.

Политики и подходи за осигуряване на подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ

2019 г.– Откриване на сензорна стая „Усмивка под дъгата“; – Форум „Уникални заедно“

Панорама на образованието

Провежда се от 2015 година и представя възможностите за избор на училище /професия/ след 7- клас.

Подготвен проект за изграждане на учебен ресторант

Придобиване в собственост

- 2016 г. – община Мездра е собственик на близо 6 дка земя в къмпинг „Добруджа“, Шабла (бивш ученически лагер);

- 2017 г. – придобиване в собственост сградата на училището в с. Лик

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И ТУРИЗМА

Поддържаме авторитета и силата на традиционните празници на културата „Мездра – май” с включването на разнообразни и интересни участници и прояви. Два пъти през отчетния период през 2016г. и 2019г. Мездра бе домакин на Празниците на Искърското дефиле, които провеждаме съвместно с общините Своге и Нови Искър.

Спазвайки културния, исторически и духовен календар, положихме максимални усилия за влагане на повече емоция и смисъл в традиционните чествания и празници, организирани от общината. Средногодишно те бяха 20 на брой. За да обогатим духовния живот на нашите съграждани и създадем повече възможности за положителни емоции и добро настроение, поставихме началото на нови празнични дни. Всяка година на 17 септември празникът „С вяра, надежда и любов за Мездра” изпълва централния площад „България” с ентусиазирани участници и гости.

Зимният празник „Мездра – бяла, румена, засмяна” вече няколко години носи радост и удоволствие на децата и учениците.

Никулденската курбан чорба и честванията на този ден са вече чакан и обичан ритуал.

През 2018г. и 2019г. успяхме да изненадаме приятно всички жители и гости на града с новата форма и съдържание на празника „Магията на Мездра”. В началото на месец май съчетахме панаир, атракции, ресторант

на открито и фестивална сцена, които дълго ще се помнят. Деца, самодейци и професионалисти показаха творческите си възможности и създадоха невероятно настроение. Жителите, посетителите и гостите на Мездра се потопиха в невероятна празнична атмосфера.

Стимулиране дейността на читалищата с бюджетни средства Осигурен е ръководител на 5 творчески колектива със средства на общината. Поети са разходите за счетоводно обслужване и за обезщетения при пенсиониране на читалищни дейци. Осигурени са по минимум 2 000 лв. годишно за транспортни разходи на колективи.

Ремонт – читалища:

2017 г. – Сградата на читалището в с. Г. Кремена; – Одобрен проект за ремонт на читалището в Мездра на стойност 383 660 лв./ финансиране по ПРСР/.

2018 г. – Изпълнен ремонт на покривите на читалищата в селата Люти брод, Дърманци, Руска Бела, Боденец, Зверино;

– Предоставяне 20 хил. лв. за ремонт на читалището в с. Зверино.

2019 г. – Осигурени средства за ремонти в размер на над 20 000 лв. за читалищата в селата Люти брод, Ребърково, Типченица.

Нова културна инициатива „Златна сватба“- 2018 г.

По интересен и вълнуващ за участниците начин върнахме времето 50 години назад и стоплихме сърцата на всички.

През 2018 г. със стилно тържество и признателност към труда на бивши и настоящи общински служители чествахме 120 години община Мездра „Наш дом – наше бъдеще“.

Развитие на спорта Поддържаният в перфектно състояние градски стадион, ремонта и обновяването на изкуствения терен, безплатното използване на всички спортни терени и бази са стимул за спортуване на малки и големи.

- Традиционни спортни прояви през отчетния период:

*Ученически игри; *Републикански шосеен пробег „3-ти март“; *Открит футболен турнир на малки вратички за фирмени, квартални и селски отбори; *Градско първенство по класически шах за ученици; *Градско първенство по художествена гимнастика за детските градини; *Лекоатлетически турнир за деца 1-4 клас; *Градско първенство по худ. гимнастика за деца 7-14 години; *Плувен курс за ученици 1-8 клас; *Общински турнир по тенис на маса; *Футболен турнир за деца „Семко Горанов“; *Международен турнир по худ. гимнастика „Коледни звездички“. *Коледен турнир по шахмат; *Лекоатлетически зимен пробег „Крета рън“

Разширяване дейността на АК „Калето“ С възстановяването, поддържането и разширяването на дейността на АК „Калето”, Мездра има свой атрактивен туристически обект. Разположен на входа на града, лесно достъпен и видим от главен път Е-79, той привлича все повече туристи. С организираните фестивали, изложби и концерти, комплексът се превръща във важен културен център със специфична енергия и привлекателна сила, в място за почивка и отмора.

Към енергията от хилядолетното човешко присъствие там прибавяме с днешна дата чувства и емоции, породени от интересни събития.

Обектът се поддържа от общината с грижата на добър стопанин, а материалната база се разширява. Изгради се нова атракция: дървен мост със средновековна конструкция, разшири се и се обнови езерото с рибки и водни лилии. Направи се ограда от страната на улицата.

С идея за развитието на туризма в общината се организираха и проведоха:

2016 г.

Включване на АК „Калето“ в 100-те национални туристически обекта;

Традиционни „Дионисиеви празници“; Уъркшоп по изобразително изкуство; Фестивал на средновековните традиции, бит и култура

2017 г.

Изложба “Българите през Ранното Средновековие“; Проведени традиционните Дионисиеви празници; Първо участие на МТИ – Културен туризъм ВеликоТърново.

Трето издание на традиционния фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето Мездра 2017“ с международно участие; Участие на международна конференция на тема „Праисторическите проучвания в светлината на съвременните открития в Югоизточна Европа” в гр.Русе; Присъединяване на АК „Калето“, природен феномен „Ритлите“ и Черепишки манастир към платформата „iLoveBulgaria“; Включване в Европейските дни на наследството /ЕДЕН/- съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейскиясъюз; осигурен свободен достъп до АК „Калето“ и църквата „Св. Никола“ в с. Царевец; Среща на делегации от Румъния, Сърбия и България по Инициативата „ROSEB” в Община Мездра; Спечелено второ място в конкурса за избор на нови ЕДЕН дестинации по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”; Откриване на благотворителна изложба “Детски свят” в АК „Калето“.

2018 г.

Честване на Дионисиеви празници; Фестивал на средновековните традиции, бит и култура; Живопис за най-малките „Калето през зимата”; Изработка на коледна украса; Запалена елхата в Археологическия комплекс; Изработени коледни сурвачки; Редовно предлагане на електрическите велосипеди на граждани и туристи; Създадена организация за провеждане на сватбени тържества и фотосесии.

2019 г.

Поддържане на хигиена , обработка на тревните площи - поливане, торене, косене и добро състояние за отмора и забавление; Обработване с препарат тревата по крепостните стени; Почистени храстите от северната и югозападната страна; Обработени с безир всички дървени огради и макети на старинни оръдия; Извършен освежителен ремонт на 3 от помещенията; Възстановено електрическото захранване и извършен текущ ремонт на осветителните тела; Засадени допълнително храсти; Изпълнен успешно проект „Добре дошли в Средновековието”

АК „Калето” за период от 4 дни /от 16 до 20 май/ се превърна в истинска средновековна крепост, оживена от присъствието на повече от 2000 души. Имаше звън на оръжие от проведени битки, разкошни тоалети и танци, специфични за времето храна и напитки. Имаше блясък в очите на всички посетители, усетили атмосферата и емоцията на събитието. В материално изражение общината получи в изпълнение на този проект: мощна озвучителна система, 85-инчов телевизор, копирна машина, оборудвана с всичко необходимо юрта, пет комплекта средновековни костюми и 75 броя пейки.

ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Определящ /лимитиращ/ фактор за изпълнение на голяма част от намеренията, програмните задачи и очакванията на хората е финансовото състояние на общината.

За кратък период от време трябваше ударно да бъдат разплатени огромни по размер стари задължения. При структурирането на разходната част от бюджетите през годините не позволихме финансовият недостиг да се отрази на основните функции и дейности на общината. Напротив, постигнахме стабилизация и надграждане. В инфраструктурно отношение обаче с възстановените на кредитни институции и фирми средства можехме да извършим основен ремонт на минимум 120 улици.

Кадрово обезпечаване на администрацията и всички съпътстващи дейности

При ниските нива на възнагражденията в общинските администрации и социалната сфера все по-трудно става привличането и задържането на

млади специалисти. Огромен по обем работа, обработката на лавина от документация, обслужването на граждани и потребители се извършва от хора, които са приели присъствието си в общинските структури по-скоро като кауза, отколкото като място за получаване на доходи и осигуряване на стандарт на живот.

Яростна съпротива на физически лица и фирми, на които достъпът до общински средства и активи беше ограничен в рамките на закона

Новата общинска политика за оптимизиране на разходите, защита на интересите на общността и търсене на оптимални решения за всяка дейност предизвика незабавни ответни реакции на „ощетените”:

- Формално участие на фирми в обществени поръчки за избор на изпълнител;

- Обжалване решенията по проведените обществени поръчки;

- Завеждане на съдебни дела;

- Писане на доноси и клевети до всички възможни институции;

- Последователна и целенасочена медийна политика на формиране на негативно отношение;

- Тиражиране на лъжи и фалшиви новини;

- Безумни коментари и оценки в социалните мрежи.

Бавно, мудно, а понякога и непрофесионално отношение на служители от държавната администрация във връзка с представени проекти и предложения

Няма сила, която да накара някои чиновници да отговорят или да изпълнят в срок задълженията си. Резултатът е негативен за общините. Чака се месеци и години одобрение, верифициране на разходи, възстановяване на средства.

Организационни и технически проблеми с изпълнителите на обществени поръчки

Многократно променян, Законът за обществените поръчки /ЗОП/ и в актуалния си вариант не защитава на 100% интереса на възложителя. Качественото и в срок изпълнение на поръчката до голяма степен е въпрос на късмет при избор на изпълнител. Не са редки случаите, в които фирми са се специализирали в перфектната подготовка на документацията си за участие в процедурите, печелят ги, но нямат практически капацитет, възможности и желание за коректно изпълнение.

Негативно влияние на лични и политически амбиции Успешното управление на една община е функция на доброто взаимодействие между кмет и общински съвет. В информационния свят, в който живеем, не е трудно за гражданите да оценят кой в каква степен изпълнява положената в началото на мандата клетва за защита интересите на общността. За период от три години в община Мездра имаше мнозинство, което категорично отстояваше принципни позиции по важните въпроси.

От края на 2018г. в ОбС се формира крехко мнозинство от 11 съветници,

което прие някои спорни в стратегическо отношение решения. Опитите за реализиране на лични и политически амбиции на местно ниво забавиха и попречиха на решаването на важни общински задачи:

- Неприемането от ОбС на решение за получаване на дългосрочен нисколихвен кредит лиши общината от оборотни средства и средства за капиталови разходи в размер на 1 689 000 лв;

- Саботиран бе проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Дома на железничаря на стойност 773 542 лв.

Проблемът „Изграждане на многофункционална зала” Поради големия обществен интерес към изграждане на залата и съмненията за некоректни действия при двата етапа от нейното изграждане, сигнализирахме прокуратурата за предприемане на действия по компетентност. Категоричното становище на проверяващите от Агенцията за държавна финансова инспекция и Районна прокуратура за извършени нарушения: съставен акт за начет срещу фирмата-изпълнител и инвеститорския контрол, съставени актове на длъжностни лица /бивши кметове/ и изпращане на преписката в Специализираната прокуратура в София до този момент не решиха този проблем. Разследването продължава вече повече от две години.

Общината по предписание на АДФИ води дела с изпълнителя за суми над 1 620 000 лв. В крайна сметка съдебните решения, обективни или не, справедливи или не, касаят съдбата и парите на няколко души. Съмненията и проблемите около избора на мястото за строеж, геоложките данни и значимостта на този проект касаят хората от цялата община. Продължаването на изграждането на залата е въпрос на проектантска смелост и огромен финансов ресурс.

Уважаеми съграждани,

Безпристрастният прочит на отчета за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015-2019г. ще ви даде възможност да формирате собствено мнение и дадете оценка на извършеното.

Декларирам, че като кмет на общината използвах в пълна степен опита, капацитета, силите и енергията, с които разполагахме аз и всички служители и работници в обществения сектор за:

- преодоляване на финансовата криза;

- стабилизиране на общинските финанси;

- опазване и подобряване състоянието на общинската собственост;

- справедливо разпределение на наличните ресурси;

- въвеждане на ред и дисциплина в работата на всички структури;

- приоритетно решаване на най-важните инфраструктурни проблеми;

- грижа и внимание към хората, изпаднали в нужда;

- организиране на тържества и мероприятия, които да сплотяват и повдигат духа и самочувствието на всички.

И най-важното:

Не допуснахме проблемите, негативните реакции, злобата и завистта да ни смачкат и отчаят.

Борихме се и успяхме в трудна обстановка да постигнем впечатляващи резултати. И ако всички отворим очите си за доброто, непременно ще го видим. Ще се зарадваме и на чуждите, и на собствените си успехи.

С уважение към всички, С вяра и надежда,

инж. Генади Събков Кмет на община Мездра

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

70% от плодовете, зеленчуците и семената, от които ядем, са благодарение на тях Иво АНГЕЛОВ "Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му остават само четири години живот. Щом няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има хора". Предупреждението е на великия учен Алберт Айнщайн

В цяла Европа са безплатни, а у нас!? Борислав РАДОСЛАВОВ Платено вече е едно от най-жизненоважните и поддържащи живота на трансплантираните у нас. Това разкри пред "България Днес" Евгени Георгиев, председател на Алианса на трансплантираните и оперираните "Бъдеще за всички". "Става дума за медикамента "Майфортик"

Българският дизайнер Живомир Домусчиев е обличал Ел Фанинг и Дженифър Лопес Виктория СТОЯНОВА С уникално българско творение, поп величието Лейди Гага се появи в клипа към последната си песен, разбра "България днес". Парчето в колаборация с поп идолът Ариана Гранде излезе преди дни, а модни критици не пропуснаха да отбележат ексцентричното