Пенчо Милков: Ще работя Русе да стане отново активен, привлекателен, желан за живот, работа и бизнес

https://www.24chasa.bg/region/article/7712802 www.24chasa.bg

Чистотата на въздуха е от първостепенна важност за града, казва кандидатът за кмет на Русе от коалиция "БСП за България"

- Г-н Милков, една от най-болезнените теми за русенци е екологията и по-специално чистотата на въздуха. Как ще се справите с този проблем? Като кмет бихте ли затворили предприятие, което доказано замърсява?

- Чистотата на въздуха и на средата е от първостепенна важност. Ще водя активна екологична политика за връщане мястото на Русе като един от най-зелените градове на България. Аз и екипът ми ще се противопоставим активно, с всички законови възможности на промишлените замърсители, търсещи собствените си краткосрочни интереси за сметка на русенци.

Веднага ще предоставя на гражданите истинската информация за замърсителите, както и мерките, които могат да бъдат предприети според експертите. Ще се посочат отговорните органи и лица, ще се изисква настойчиво ежедневното им ангажиране с проблема и в най-кратки срокове да се извърши необходимото, за да не се допуска замърсяване на въздуха в Русе. Ще се допитам до хората имат ли желание Русе да придобие собствена мобилна станция за контрол на замърсителите, с която да се дава информация на населението, а също така да се подпомогнат контролните функции на РИОСВ.

Няма да дам разрешение на производство, което замърсява. Ще бъда непримирим и ще изисквам замърсяващите производства да бъдат спирани докато се въведат чисти технологии. Правото позволява в този случай на работниците да се заплаща за престой, а не да бъдат уволнявани. Проблемът ще бъде решен, като мобилизираме съвместните сили на гражданите, институциите и експертите, за да не се допуска повече чувството, че русенци не са защитени, че по-важни са печалбите, а не здравето и животът на хората.

- Демографският проблем е основен за Русе. Как бихте обърнал негативната тенденция и как бихте привлекли млади хора да останат да живеят и работят в Русе?

- Ще се ангажирам изключително активно с работа на стратегическо ниво - привличане на чужди инвеститори, работа над регионалния мащаб на Русе, с подкрепа на микросемейните фирми, където едно лице е едновременно собственик и работи във фирмата, а приходите от дейността са до определен максимален размер. Общината не може да се намесва в пазарните процеси, но ще се създаде място, което ще разяснява и подпомага административната дейност на микросемейните фирми на територията й, защото те в повечето случаи нямат такъв административен капацитет.

Ще подкрепим, създаването на ефективен технологичен парк. На негова територия ще осигурим споделени работни места, среда за срещи, пълен набор от информационни масиви. Целта е да се съберат на едно място креативните личности и да намерят своята среда, която да им помогне в създаването на пазарни продукти и реализирането на успехи. Защото техните успехи ще са успехи и за Русе.

Градът ни ще бъде проактивен и гостоприемен за привличане на специалисти и техните семейства от други градове и държави. Общината ще създаде възможност за централизирана връзка за достоверна информация за всеки, който желае да живее или работи в Русе. Ще окажем съдействие на желаещите, които отговарят на нуждите от работници и специалисти в нашия град да се установят. Така Русе ще стане лесно достъпен за работа и живот.

Община Русе ще подпомага и семействата в родителството. Ще се направи анализ на всички възможни правни способи и налични бюджетни средства за подпомагане на родителите за всяко новородено дете и особено на многодетните семейства, включително, но и не само отпадане на такси в детските градини и ясли, безплатен транспорт, предоставяне на безплатни услуги от общината, а при правна възможност - диференциране на местни данъци и такси с цел подпомагане на семействата с повече от едно дете.

- Макар и националната статистика да показва, че заплатите в Русе са с 3 лева над средните за страната, русенци не са доволни от нивата на заплащане. Може ли кметът да влияе на това?

- Средната заплата в Русе е с повече от двеста лева под средната за България и с близо седемстотин лева по-ниска от тази в София. Това е една от главните причини за хроничното напускане на града от много хора. На тази негативна тенденция трябва да се сложи край. Кметът и общината не са в състояние сами да решат този проблем, но активно ще работим и ще търсим подкрепа, и самите ние ще подкрепяме бизнеса в Русе, за да се справим заедно. Ще подпомагаме креативността и желанието за успех, ще търсим силата на предприемачеството.

За всички важни решения, касаещи икономическото развитие на града, първо ще търсим идеите и потенциала на местните предприемачи. Трябва да оценим трансформацията на икономиката и да подпомагаме стартиращите компании в Русе. Градът ни трябва да печели и от местоположението си, не само да търпи неудобства от трафика. Ще се намерят възможности за интензивни икономически връзки с Румъния. Не бива да забравяме, че Русе е град с международно значение. Само на 70 км. от нас е столицата на Румъния, а Русе е първият град в България, в който икономически субекти от Румъния могат да намират партньори.

- До този момент в Русе са започнати и недовършени редица инфраструктурни проекти. Какво ще се случи с тях?

- Ремонтите на улици и тротоари, изграждането на нови съоръжения, започнати в предишния мандат, ще бъдат довършени, като от строителите ще се търси качествено и срочно изпълнение. След приключването на започнатите мащабни ремонти общината ще насочи своите ресурси и сили за подобряване на микроградската среда - там, където русенци живеят и работят - междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление, пейки. Активно ще се ремонтират и улиците в населените места и общинската пътна мрежа.

Ще отделим внимание и на вилни зони, които официално не са със статут на квартали, но в които в последните години много наши съграждани изградиха своите домове - подстъпите към тях, както и условията на живот там ще бъдат наш приоритет. Ще се изграждат детски площадки, места за паркиране в града, ще променим средата така, че да предоставя достъп и на хора с увреждания.

- Хората в Русе се оплакват от градския транспорт, който е мръсен, стар и нередовен. Какво предвиждате да се случи с него?

- Ще продължим проекта, започнат при настоящото управление на община Русе за придобиване на 35 нови електробуси и тролейбуси, които да позволят достойно и комфортно пътуване на жителите и опазване на околната среда. Ще се стремим транспортната схема да се съобразява с нуждите на хората, а не с желанията на превозвачите. Схемата следва да се съобрази и с работещите промишлени предприятия, за да могат работниците удобно да стигат и да се връщат до работа, независимо от смяната си.

Ще се предприемат енергични действия за възстановяване на интегрирания градски транспорт и електронната система, за която бяха разходвани публични средства, но така и не заработи. Тя ще дава възможност за точно отчитане на пътникопотока и спазването на разписанията от превозните средства, а паричните средства ще се събират от общината чрез използване на електронни билети и карти. Ще намаляваме стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания, като целта ни ще бъде поетапно постигане на безплатно пътуване за тези групи.

- Какво ще бъде първото нещо, което ще направите, ако спечелите кметската надпревара?

- Ще се подготвя Русе да посрещне адекватно зимната обстановка. В първите няколко часа на моето управление ще направя три срещи. Първата ще бъде с търговските и държавните дружества, които са свързани с дейността за снегопочистването - ВиК, Енерго, Пътна полиция, Гражданска защита, МВР, Военното поделение. Втората среща ще организирам с бюджетните организации, които общината финансира – ясли, детски градини, училища, социалния патронаж, дома за стари хора, общинските лечебни заведения, за да проверя тяхната готовност за предстоящия сезон.

Третата ми среща ще бъде с частните лица, които имат сключени договори с общината за снегопочистване - кооперации, фирми с трактори, които почистват в населените места и ще проверя способността на всички тези лица да работят заедно и координирано. Така община Русе ще бъде в готовност да посрещне зимната обстановка.

 Местни избори 2019. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Намери своя кмет