Нов генерален план за движението във Велико Търново подготвят най-добрите експерти

https://www.24chasa.bg/region/article/7721193 www.24chasa.bg
Гл. ас. д-р Христо Грозданов, преподавател в катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, Факултет по транспортно строителство, УАСГ

Даниел Панов поставил задача - първо да питат гражданите

Проектантите предлагат първите по рода си в България споделени пространства

Новият генерален план за организация на движението във Велико Търново вече е в процес на разработване. Отговорната работа е възложена на най-добрите експерти у нас от Института по транспортно строителство и инфраструктура към Университета за архитектура, строителство и геодезия.

Генералният план очертава дългосрочната визия за

организацията

на трафика,

маршрутите на

обществения

транспорт, зоните

за паркиране,

за пешеходци и за алтернативен транспорт с хоризонт поне 20 г.

“Велико Търново е сред най-старите градове у нас. Този факт заедно с географските особености и характерния релеф определят структурата на градоустройството. Анализираме детайлно всички възможности: за промяна на посоките на движение на някои улици и превръщането им в еднопосочни, за отваряне на затворени отсечки, за преместване на зоните за паркиране и престой, за организиране на светлиннорегулираните кръстовища и други фактори”, обяснява гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов, ръководител на екипа от Института по транспортно строителство и инфраструктура.

Според него, когато започва изграждането на Велико Търново - в онази част, която сега наричаме Стария град, изискванията за преминаване на транспортни средства изобщо не са играли роля. Тогава движението се е осъществявало пеша, на кон или в най-луксозния случай - с файтон.

Днес по същите тези улици искаме да преминават коли и пешеходци, да се разминават свободно, да маневрират, да паркират.

Една от най-важните задачи, поставени от екипа на Даниел Панов пред експертите, е да бъдат питани гражданите. Затова е направена подробна анкета сред великотърновци.

“Питаме хората какъв град искат и как си го представят в следващите 5, 10 или дори 20 г. по отношение на транспорта и придвижването.  

Дали искат град на автомобилите, или на пешеходците и съвременния градски транспорт. Затова организирахме анкета за проучване на транспортните потоци. От нея има много важен извод - жителите на Велико Търново са активни и загрижени за своя град. 1607 са участвалите в допитването и това е 4 пъти повече над планираните очаквания”, обяснява Грозданов.

Данните от анкетното проучване показват недвусмислено, че

великотърновци

предпочитат да

не се придвижват

с автомобили,

макар сега те да са основно транспортно средство заради неудобен градски транспорт или липса на алтернативи.

“Една от възможностите е части от Стария град да бъдат преобразувани в споделено пространство - място, в което всички участници в движението - пешеходци, велосипедисти и автомобили, са равни.

Това решение вече се прилага в редица европейски градове, а Велико Търново има потенциал да бъде първият град в България, в който да има споделени пространства”, казва още Христо Грозданов.

Мariahilferstrasse във Виена до 2008 г. прилича на традиционно шосе с тротоари, а по тротоарите метални колчета. По шосето пък - сериозен трафик. След реконструкция през 2014 г. тя вече е споделено пространство - по нея се движат пешеходци и автомобили заедно на една плоскост. За да се превърне Mariahilferstrasse в това, което е днес, австрийците направили обсъждания, после референдум, после е създаден проект и накрая се извършил ремонтът.

След всичко това се обявява 5-годишен пробен период, за да стане ясно дали трансформацията е успешна. Дали това да се случи и във Велико Търново, думата отново ще имат хората.

Към момента екипът е извършил

детайлно

наблюдение

на 15 ключови

кръстовища

в града - както най-натоварените, така и тези с най-голяма концентрация на пътно-транспортни произшествия. Обхванати са и пресечките, за които се очаква увеличаване на експлоатацията през следващите 5 г.

За всяко кръстовище има по 14-часово видеодосие, както в пиковите моменти, така и при нормален трафик. Заснемането ясно показва как се образуват колоните от превозни средства, в какви посоки се разпределят. Тази седмица започват наблюденията с дронове на най-натоварените пресечни точки.

Технологията се използва за първи път и освен данните за трафика софтуерът ще изчисли и рисковете от възникване на катастрофи. 

На базата на анализ на събраните данни ще бъдат разработени възможни решения за нова организация на движение по цялата система от улици, булеварди и кръстовища. В следващите два месеца проектантите ще са готови с конкретни предложения как да бъдат подобрени трафикът и пътуването в града. Отговори ще получат едни от най-важните въпроси - от кой квартал и в каква посока пътуват жителите на града. Това ще позволи и

изработване

на по-адекватна

схема на

движение на

автобусите,

нови маршрути и разписания, тъй като сега действащата е от 80-те години на миналия век.

Община Велико Търново има одобрен проект и за интегриран градски транспорт, чиято реализация на практика започва от началото на 2020 г. Той също предвижда важни мерки, които ще подобрят организацията на движение, придвижване и паркиране. Едно от решенията е създаване на буферни паркинги и осъществяване на директната им връзка с централната градска част и историческите забележителности.

Така, в която и точка на града да се намира човек чрез информация, разпространявана онлайн, ще може да провери на кой паркинг има свободни места, коя линия на градския транспорт е най-удобна за вашето пътуване, след колко минути пристига автобус и кои са интересните обекти или събития по избрания маршрут.

Новите градски

линии ще се

обслужват от

електрически

автобуси

от последно поколение, средствата за които също са осигурени по проекта.

Всички линии от маршрутите на градския транспорт ще бъдат обхванати в информационна система. Чрез електронни табла по спирките или чрез приложение на смартфона всеки ще знае къде се намира чаканият автобус и до колко минути ще пристигне. Същата система ще бъде внедрена и за паркингите и сините зони.

Основна реконструкция на бул. “България” и на две кръстовища - “Беляковско шосе” и до Летния театър, са част от инвестиционните дейности, заложени в проекта. Паралелно с това Даниел Панов предвижда в програмата си и преустройство на още две важни пресечни точки на градския трафик - до Съдебната палата/читалище “Искра” и на входа на кв. “Бузлуджа”.

В проекта за интегриран градски транспорт е предвидено изграждането на пешеходен надлез над ул. “Магистрална”, който ще свърже кварталите “Бузлуджа” и “Зона Б” с бул. “Никола Габровски”.

Намери своя кмет